fundamentale naturlover

Tyngdekraften kjenner vi, den er så påtakelig merkbar. det samme er loven om ild, hvordan man brenner noe..

. Men de fleste andre naturlovene som får til denne vakre balanse i naturen overkjører vi...


Alt er forbundet med hverandreHusker du historien om mannen der fikk kjeft av sjefen sin?

Manden ble så sur, men han kunne jo ikke si imot sjefen, så han banket konen da han kom hjem.

Konen ble forbannet, men var redd mannen, så det ble til hun slo sønnen. 

Sønnen ble forbannet, men turde ikke si noe til de voksne, han sparket isteden hunden, som da igjen ble engstelig og aggressiv...


I virkeligheten er denne historien langt mer omfattende. Det har jeg forsøkt illustrere...Overflod 

er naturens måte å ekspandere, skape næring til vekst

et sammenvevet nett som nærer hverandre og får titalls tilbake fra overalt.

Sår du et frø, vil det vokse seg til en plante, som er næring for både dyr insekter, for jorden når det råtner. Det skaper tusenvis av nye frø som så gjentar historien. 

Kretsløp skapes og gjentar seg selv som et stort nett. Et tap erstattes av noe annet, som så igjen gir så mye mer enn det krever.   Osv...

Dette er den magi som gjør naturen har utviklet  seg jevnt og med suksess i 3.8 billioner år. 

Men vi bryter denne logik med vår lov om betaling, innføring av begebet penger. Noe for noe, resten gjemmer vi i egne skuffer, som en verdi omregnet i penger,- ikke fordi vi trenger det.. Selge til den som betaler ikke gi den som trenger.  Det setter en massiv bremse for naturlig fordeling og felles vekst . 

Vi utsetter planetens naturlige eksistens for degresjon.

Denne menneskets misforståelse av overflod lever også i matproduksjonen. Vår rasjonelle grådighet har skapt jordbrukets monokultur: Vi dreper alt annet unntatt det vi ønsker dyrke, isteden for å benytte os av fruktbart samarbeide. (unntak permakultur, regenerativt og økologisk landbruk)

Vi ødelegger naturens mangfoldige samspill som handler om forskjellige planter og dyr gir mer en de tar, og derved skaper fruktbare økosystemer. Vi har ikke helt forstått når den naturlige mulighet for sirkulær overflod dør, ja da dreper vi vår egen eksistensgrunnlag.


Tilpasning

Alt levende i "den naturlige" naturen er fortsatt et stort kooperativ. 

eksempel.

- Er det tørke fordeles vannet mellom planter og dyr på en sindig og ganske kompleks måte, så flest mulig overlever. Trær bruker mindre vann, reduserer på behov ved å la blade visne.  Er det oversvømmelse jobber man sammen: binder vann, transporterer, drenerer, gir ly. Trærne blir frodige, samler vann å gir ly.

- Alt i naturen er 100%mindfull. Alle tilpasser seg konstant vær og årstider. Er det nok mat vokser en bestand, er det lite blir den mindre. på vinteren får man pels som passer i snøen, på sommeren sommerpels. 

blomster strekker seg efter solen, gress under en sten vokser langs jorden.

Maur ødelegger ikke for å lage veier, de tilpasser seg

Jeg kunne fortsette med 100'vis av eksempler, store og små. Alle, både dyr og planter har en utrolig evne til å tilpasse seg forandringen som jo altid er. 

Hvis du tenker over det, kan du helt sikkert finne mange.

Forskjell ! 

Vi mennesker har en klønete måte å tilpasse oss, vi tilpasser os kun hverandre, å ødelegger gjerne resten av naturen.

Hvorimot naturens tilpasning handler om ALLE i et stort fellesskap.

Hva er klokest på sikt tro ?

Mangfold

Å skape vekstforhold, hvor mange ulike arter kan finne sin plass, vokse å trives, til gjengjeldt glede og vekst, er en måte å skape bærekraft og motstandsdyktighet som økosystem. Hvis det er dårlige forhold for en plante et år, eksempel tørke, kan det være gunstig for andre, som så vokser seg større, - gir den skygge å samler den fukt som er til gavn for andre kan overleve tørkeperioden.

Samme skjer hvis det er mye regn, de som trenger mye vokser seg store for å beskytte og absorbere så andre planter ikke drukner.

ut over dette skaper mangfold levebrød for flere insekter, som igjen er polyneer og mat for andre, osv... så mangfold skaper mer livlig liv.

Så hva er det jeg sier 

om disse naturlovene ? 

Jo, naturen, som vi er en del av har en i seg boende sammenhengende logikk, lover, som også lever i oss.

Om vi vil eller ikke. Vi kan rope og overdøve, men aldri avskaffe eller forandre. Som fysikkens lover alltid bare gjelder. de er ikke vedtatt av noen de heller

Det er klokere å virkelig bli kjent med de, deres samspill, som er basis for liv lykke og balanse. I oss som i alt annet.

Finne ut hvordan alt utspiller seg i deg, i mennesket.

-DE store filosofiske spørsmål sett i lyset av naturen isteden for vår menneskefilosofi: 

Hvorfor er vi her? hva skal vi?  hva er døden? Hva er lykke?