3 fundamentale naturlover

Tyngdekraften kjenner vi, den er så påtakelig merkbar. det samme er loven om ild. Men de fleste andre naturlovene som får til denne vakre balanse overkjører vi...

her er tre andre viktige sammenhenger

Alt er forbundet med hverandre

Handling skaper handling. som når du puster er livet i gang i kropp sinn og sjel. Samtidig. Alle cellene dine i en komplisert, men gjensidig bevegelse. Den ene avhenger av den andre osv..

danner økosystem i økosystem.

Planter skaper oxygen, og trenger CO2, vi skaper CO2 og trenger oxygen. Et helt fantastisk kredsløp, når det får virke i balanse.

MEN Det er grense hvor mye CO2 naturen klarer "spise" , SPESIELLT når vi driver rovdrift å dreper det som er stor-spisere. Enda verre ubalanse når det ikke kun er oss, men alt det vi har skapt av maskineri som også produserer CO2...  Så kommer ALT det vi ødelegger og forurenser med unaturlige stoffer. Dvs kunstig fremstilte stoffer og grunnstoffer som skal ligge bunnet i fjell og kjemiske forbindelser skapt av ødelagte naturlige stoffer.

 De varmes, knuses, brennes, presses, smeltes  - blandes for så tilslutt å bli kastet i naturen. Søppel, forurensing. Døde ting som ikke klarer inngå i naturens kretsløp. det blir en slags drepende forbindelse. En bråstopp for livets selvoppholdelsesdrift.

 Naturen i sitt vesen finner nye veier. De tilpasser seg andre betingelser, når de som vi og andre dyr trenger, er ødelagt og forsvinner.Overflod 

er naturens måte å ekspandere, skape næring til vekst

et sammenvevet nett som nærer hverandre og får titals tilbake fra overalt.

Sår du et frø, vil det vokse seg til en plante, son er næring for både dyr insekter, for jorden når det råtner. Det skaper tusenvis av nye frø som så gjentar historien. Kretsløp skapes og gjentas som et stort nett, hvor et tap erstattes av noe annet, som så igjen gir så mye mer enn det krever.   Dette er den magi som gjør naturen har utviklet  seg jevnt i 3.8 billioner år. 

Men vi bryter denne logik med vår lov om betaling. Noe for noe, resten gjemmer vi. Det setter en massiv bremse for naturlig fordeling av overflod. Der hvor vi blander oss med dyrking av monokultur, ved å drepe isteden for samarbeide, ja da dør de naturlige mulighet for sirkulær overflod. Vi dreper vår grunnlag for eksistens.


Tilpasning

er naturens måte for fredelig nestekjærlig måte å skape en robust overlevelse via mangfold

eksempel, hvordan trær tilpasser seg klima, hvordan dyr forflytter seg pga klimaendring.

Hvordan treet og blomsten til enhver tid er lydhør hvordan er været? vinden? varmen? jorden?  Osv.

Evig korrigerer og tilpasser de sin eksistens efter dette. Konstant "mindfulle", uten å definere hva de gjørSå hva er det jeg sier 

om disse naturlovene ? 

Jo, naturen, som vi er en del av har en i seg boende sammenhengende logikk, lover, som også lever i oss.

Om vi vil eller ikke. Vi kan rope og overdøve, men aldri avskaffe eller forandre. Som fysikkens lover alltid bare gjelder. de er ikke vedtatt av noen de heller

Det er klokere å virkelig bli kjent med de, deres samspill, som er basis for liv lykke og balanse. I oss som i alt annet.

Finne ut hvordan alt utspiller seg i deg, i mennesket.

-DE store filosofiske spørsmål sett i lyset av naturen isteden for vår menneskefilosofi: 

Hvorfor er vi her? hva skal vi?  hva er døden? Hva er lykke?

- forstå hvordan følelser reaksjoner, det vi kjenner av fysiske ubehag er en følge av naturens lover og logikk. Man kan  IKKE bestemme følelser, de kan kontrolleres til et vist punkt ja, men naturens logikk må til for å forandre!

Jepp, forandring av deg, dine følelser og reaksjoner er IKKE noe du kan bestemme, endre med systemer og trening andres teorier. Det er noe du må inn under huden på deg selv å finne naturens svar på: hva hvordan hvorfor, - da kan du med naturlig logikk og ved hjelp av lovene for hvordan du funker, transformere deg, "på ordentlig"

Derfor er det sant, en naturlov, all forandring starter innefra.