bedriften

Hvordan skape vekst i ledelsen av bedriften på en naturlig positiv måte?

Hva er de egentlige årsakene til problemene våre? Hvordan effektivisere og fornye til beste for alle og for bedriften?


Vi ønsker følge med med tiden som ledelse og ledere.

Et grønt skifte, bli mer miljøvennlige, økologiske, regenerative, empatiske, medmenneskelige inkluderende. hvordan?

Når ting strammer seg til har man ofte sin egen oppfattelse av hva som er galt , hva og hvem funker ikke. Hver især har sin egen oppfattelse, sitt eget narrativ. Alle er for travle og stresset, kommunikasjonen blir dårligere. Som om utviklingen stopper opp. Ikke fordi dere vil det, men det blir bare sådan. Da er det vanskelig sette fingeren på hvorfor. Man bare kjenner noe er galt, ting funker ikke. Produktivitet synker, sykefravær går opp, likegyldigheten vokser.

Kanskje har dere hatt konsulenter, teambuilding, ulike ferdige løsninger som ser gode ut er kjøpt og testet, men det funker lissom ikke?

prosjekt "flue på veggen"

Går inn, er tilstede i hverdagen, er flue på veggen hos de som opplever/oppleves som et problem. Følger efter lytter ser spør, lytter , foreslår... snakker...endrer tilpasser underveis.

Kort sagt . Jeg kommer inn i bedriften, i ecosystemet deres å lytter til virksomhetens "underbevissthet". speiler, får tingene opp til overflaten, forløser, forenkler.

Jeg kommer med en intensjon om å gjøre det som er til beste for alle.

Alle er selvansvarlige elementer som betyr noe i dette felles prosjekt dette økosystem : bedriften vår.

(ha en tegning)