Naturlig ledelse

Også dette prosjekt er i sin skapelsesprosess

Tanken er å danne en liten mentorgruppe som møtes jevnlig for å utvikle seg, 

vokse, lære, forandre, forny, inspirere. Bli regenerative fleksible bærekraftige mennesker og ledere

EN VERDEN I FORANDRING KREVER EN NY TYPE LEDELSE


og en ny type ledere

Hvordan forandre, utvikle,?

Hvordan bidra til å skape en bærekraftig og naturlig fremtid for de økosystemer du er en del av, på jobb, hjemme, i nærmiljø, i verden?

Vi er alle nødt bidra, hvis verden som vi kjenner den skal overleve. det er noe de fleste er enig om nå. klimakrisen er en realitet vi er nødt forholde oss til, ta ansvar for
men hvordan forandre fokus og perspektiv i praksis?
for du må starte selv, med deg. Det handler først og fremst om mot

Tradisjonell ledelses prinsipp er overlate ansvaret til andre

vente, la de fortelle deg hvordan du skal løse din del av oppgaven.

Moderne ledelses prinsipp er ta ansvaret for deg selv i lag med andre

for å løse oppgaven sammen. Dvs vi snakker ikke lenger ledere, men ledelse 

Utdypende

Noe av det mest moderne og innovative som har oppstått er biomimic. 

Det å lære av (Ikke om)naturens GENIALE konstruksjoner og principper i design av nye produkter.

Det samme kan vi gjøre med vår utvikling og kommunikasjon, - herme efter hvordan naturen løser ting, oppfører seg.

- Men er det ikke vanskelig ? -

Nei, for vi er allerede natur der inne under alt det andre. Naturen er allerede i oss fra fødselen.

Vi har bare brukt mange år på å dressere, omskolere, innlære, dekke til. Ta imot lærdom utefra isteden for innefra.

- Så hele prosessen er egentlig en avdekking inn til det vi egentlig er og kan.

- Det er en læringsprosess gjennom å speile seg i naturens visdom.

Stikkord: innsikt nærvær sansing compassion

TAO og naturfolkene har helt nydelige redskap til oss, for å forstå og finne tilbake til vårt naturlige indre.

Vi kan kalde det naturlig ledelse

Jeg har laget dette materiale med utgangspunkt i denne viten og filosofi. Sammen med moderne vitenskap, nytekning og samhandling oppstår den regenerative tankemåte, som er den nye vei for oss, våre liv tanke og levesett, hvis vi vil komme oss helskinnet igjennom alle de utfordringer verden står overfor.

AL UTVIKLING OG FORANDRING SOM VARER STARTER INNEFRA.

Som selv det største træ engang var et lite frø.

Vi må

Åpne for de nye bærebjelker til suksess som presser profitt ned fra seierspallen.

Forny, regenerere tankesett og verdier .Tenke vi. Du, bedriften, familien verden som en uadskillelig del av et hele.Små økosystemer som til sammen danner større økosystemer. Det betyr: skal mitt økosystem overleve på en synd måte må også de andre overleve på en sund måte derfor er det andre elementer som faktisk er viktigere for suksess og soliditet enn kortsiktig profitt 

Vi er alle en del av det samme "web of life". Et levende sammenhengende nettverk, ikke små uavhengige deler satt sammen 

Stikkord: Nærvær lydhørhet, medmenneskelighet, medfølelse, tilpasningsdyktig, omstillingsvilje og evne, empati, inkludering, mangfold, fleksibilitet, kreativitet, nysgjerrighet, forstå den store naturlige avhengighet. bærekraft. Omdefinere begrepet vekst

Igjen, all transformasjon starter innefra. Den indre forandring tar du med i din ytre verden. Som du behandler deg selv behandler du din verden. Derfor, start med deg, 

Hva vil jeg med dette prosjekt?

Jeg ønsker av hele mitt hjerte vi kan forenes med naturen igjen, behandle den som likeverdig, like viktig som oss. Jeg tror det er nødvendig hvis vi skal klare endre den ødeleggende kurs vi er på .

Jeg vil gi deg alt jeg kan, vet, har erfart, gjennom 25 år som terapeut, veileder, rådgiver, healer, spirituell lærer, meditasjons og mindfull lærer. Dette blandet med mitt "tidligere liv" som produksjonstekniker, og leder/initiativtaker til flere prosjekter.

PLUSS min forkjærlighet og sameksistens med natur og naturvisdom gir en ny og dypere forståelse jeg ønsker dele med deg

Jeg vil gi deg ny innsikt gjennom moderne bruk av helt geniale ledelsesverktøy, 2500 år gammelt. Sammen med den visdom som har vært ledende for naturfolk i hele verden gjennom ti tusener av år, Vil jeg hjelpe deg åpne din bevissthet innover. Ekspandere din tilgang til viten, indre vekst og healing. Da får du innsikten, redskapene til å gå ut å endre verden til det bedre.

Jeg ønsker bidra til vi lærer hverandre jobbe til det felles beste isteden for kun lære tenke "meg først" .

Jeg ønsker bidra til vi gjenlærer tenke selv, kjenne etter, ta ansvar, isteden for kun lære av andre hva er rett, å gjøre som vi blir fortalt..

jeg håper vi finner tilbake til å være en del av naturen igjen til alles beste.

Skal vi reparere og redde verden finne en bedre vei enn den vi går idag er det viktig vi tar historien inn over oss .

At vi faktisk kan leve i likeverd med naturen, det har vi gjort i 10.000 vis av år. At vi må finne tilbake til den viten og finmaskede forbindelse i oss.

En ting forstår jeg mer og mer, det fins ikke en egen race kallet ledere.

Ledelse handler om vei-lede, kommunisere ut, være en fordeler, forstå sammenhenger godt nok til å vite neste steg.

Det er ingen forskjell på den indre veiledning og den ytre.

Etterhvert som jeg lærer mer og mer om moderne ledelse ser jeg det er ingen forskjell i den prosess og innsikt jeg har veiledet den enkelte igjennom i alle år, og det begrepet å være leder, lede, innebærer.

Eneste forskjell er kommunikasjonsveien


Om kursene, konkret.

Vi samler en liten ressursgruppe som møtes jevnlig, fysisk og på web. Jeg er en guide og underviser i kursene.

Vi tar utgangspunkt problemstillinger, hindringer og utfordringer du opplever i din hverdag, eller lurer på.

Det betyr vi jobber konkret, fleksibelt, praktisk.

Du blir kjent med gammel genial ledelsesfilosofi, TAO TE CHING og yin/yang forståelsen. Du blir kjent med/ bevisst naturens logikk og lover, som urfolkene lever etter. Jeg gir alt jeg kan av min erfaring gjennom 25 år som terapeut, veileder, mentor, meditasjonslærer, kursholder etc... Du blir kjent med moderne prinsipper for forandring og ledelse. Du blir bedre kjent med ny/gammel vitenskapelig tankegang.

Alt dette trener vi gjennom å se / utprøve praktiske løsninger på konkrete problemstillinger. Ikke fokusere på å lære deg en teori du så selv skal sette ut i livet etterpå. Setninger som: Learning by doing. Walk my talk, tar vi på alvor.

Vi drar inn det vi føler trengs av "eksperter" idealister, foregangs-mennesker. Vi deler tips, videos, podcasts , osv med hverandre, så du tilslutt sitter med din egen inspirasjonsdatabase til odel og eie.

Vi jobber gjennom samtale, utveksling, jobbe i spørsmål, meditasjon, mindfulness. Jobbe med de indre hindringer. Lokasjon: både ute og inne. tett på naturen.

Denne gruppe er biologisk styrt, dvs mål og mening ligger der, men veien tilpasser seg så den blir mest mulig nyttig. Skaper de best mulige vekstmuligheter for deg og gruppen.

I utgangspunktet møtes vi på halvdagskurs eller dagskurs fysisk. Alt etter gruppens muligheter. Vi møtes også oppfølgende på zoom, ca 1 times treff.


Hvem er du som vil ha nytte av dette?


Deg som ønsker være med i en ny tid, deg som trenger en ny type redskap, utvide ditt tankesett, inspireres til å jobbe med din indre utvikling på en mer spirituell, inkluderende bærekraftig regenerativ måte. Deg som virkelig bryr deg om hvordan vi behandler hverandre, jorden, naturen, og som ser vi alle kan bli vinnere.

Hva kan du oppnå?

Finne ut av hvordan du faktisk kan forandre deg, forandre din verden.

Hvordan du kan utvikle deg til å bli tryggere og tydeligere, roligere gladere. Få det overblikk, nye tanker og den innsikt som trengs for du faktisk kan gjøre den forandring du føler du trenger på jobb, hjemme, i ditt miljø, i deg

Vi skal "unfolde" disse gamle vise ord som forteller essensen i solid god ledelse. Her går vi sammen dypere inn i dette.

Du vil finne og oppleve enkle kraftfulle nøkler for bærekraftig, rettferdig fruktbar naturlig lederskap. Åpne for verdier nytenkning mer "up to date" enn noe i den tid vi lever i. Du vil bli bedre kjent med en lære som i dag er mer nødvendig enn noen gang. fordi den bygger på naturens egen iboende lov logikk og visdom.

Du vil se å håndtere relasjoner som det levende de er, økosystemer.

Du kommer til å eie de beste veie til indre vekst klarhet og ekspansjon, nemlig meditasjon og mindfulness

Gjennom Naturlig Ledelse får du en innsikt viten og kompetanse som hører fremtiden til 

Hvordan er dette bygget opp?

Gammel visdom

Fra både urfolk, og fra de gamle kulturer. Også vår egen.

Naturens lover og logikk

Naturen er en mester, spesialisert  sine prinsipper for hvordan man trives, for vekst , mangfold og overflod. Vi finner de i oss

Mine og andres erfaringer

Jeg gir alt jeg har, og vi deler erfaringer

TAO TE CHING

Kjernen er Tao te ching et "nytt" gammelt redskap

En av de viktigste lærebøker skrevet for ledere ble skrevet for 2500 år siden og er mer aktuell enn noen gang. En diktsamling på 81 vers om alt som trengs for å skape fred og overflod

?? så gammel ?? Tenker du sikkert

Yin Yang

Handling konsekvens.

Aksjon reaksjon

The only way out is in

Cause and effect

As above so below

Alt som eksisterer må ha to sider for å synes, leve. Du vet kun hva som er bra hvis du har opplevd det dårlige. Du kan kjenne ro hvis du har kjent uro.

Her er en verden av spennende synergi, Naturlover.

Yin Yang er egentlig et gammelt analysesystem, En kartlegging hvordan er tilstanden, hva trengs for å forandre. Vårt indre kan "vise oss" en yin yang analyse av en situasjon. Dere skal bli kjent med denne geniale nedarvede evne. 

Dine indre utfordringer

"jeg må forandre meg for å forandre verden"

Vi trener DEEP LISTENING, Hva hører jeg egentlig?

SILENT TALK Hva sender jeg ut. Hvordan kan jeg påvirke forandring?

 TAO TE CHING nydelig oversatt av StephenMitchell

Det er her du kan begynne å skrive din tekst. Det er bare å klikke og sette i gang. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

I versene:

Tao er dette store usynlige uforklarlige. vårt felles væren.

Man snakker om hvordan en mester skal handle føle tenke, så dette store felles er til beste for alle, gir både vekst og næring til samfunnet. Mesteren er deg

81 vers som på genial vis beskriver moderne ledelse i naturens kontekst - formulert som poesi. selvom tekstene er 2500 år gamle, har Lao Tzu beskrevet noe helt fundamentalt gjeldene i naturen og dermed menneskesinnet.

alle vers har en ganske dyp mening det er vanskelig "bare oversette" Det er denne dype meningen vi går inn i .

 Eksempel på et vers

Tao te ching vers 81 (det siste i boken)

Dette vers forteller om essensen i hvordan en mester leder med suksess.

Sanne ord er ikke de mest velformulerte og nydelig innpakkede. Den vise trenger ikke overbevise deg med veloverveide ord, han bare sier det som det er .

En sann mester har ikke fokus på å samle gevinst til seg selv Han har fokus på fellesskapet, han gir av seg selv. Han vet, jo mer han gir, og gjør, des mer får han det gode frem i mennesket. Da skapes og gror vekst til alles beste. Da er han fornøyd.

(Tao) veksten kommer ikke gjennom tvang og press, og overstyring


Naturloven i dette:

Dess mindre du er opptatt av deg og din egen fortreffelighet, des lykkeligere blir du, vokser

Du må finne ut hva plantene trenger, vanne ,stelle, ordne med plantene, da gror de store vakre av egen kraft, til felles beste, og felles glede. Ikke vær grådig å høste alt, ta hva du trenger å la resten stå så blomstene kan frø seg selv igjen å sakte bygge et sterkt selvkjørende økosystem. Alle deler i naturen "vet" dette å lever deretter. Har tilliten til denne regel.

Dette høres enkelt ut, men hva innebærer det egentlig? hvordan kan jeg omsette dette til praktisk ledelse? Hva er det i meg som hindrer meg i å ha tillit andres vekst er veien til min ?


Vår verden er et stort sammenhengende økosystem. Når der er forandringer i et kretsløp påvirker det hele veien

Et sammenhengende nett, web of life

Eksempel på tematikk vi vil gå inn i :

Du er den samme inni, bare rollene skifter,- så vær det

Ja vi har ulike roller som vi trår inn i , skal vi åpne verden, gjøre den til et mer mangfoldig kreativt empatisk tolerant sted å leve i må du være mer tilstede som den du egentlig er, i dine respektive roller.

Du skaper ærlighet, et ærlig rom, ved å være ærlig. Da vokser tryggheten og tilliten. Det er medisin for vårt engstelige samfunn.

Være naturlig hel. Din rolle skal bare være en gjennomsiktig kappe slengt over skulderen. Da frigjør du den energi som tidligere ble brukt til å holde deg tilbake, til å holde rollekappen 100 % tykk og tett rundt deg Hva er egentlig mine roller ? Hvor mye av rollene mine er meg? Hvordan kan jeg forandre? konsekvenser?


Vi er i en spennende forandring.

 Fra lineær profitt tenkning - til biologisk velferds tenkning

Det er den tankemåte vi beveger oss mot, gjenoppdager: Alt henger sammen. Alt er små økosystemer som sammen danner et større.

Det betyr du er deg men samtidig er du en del av en helhet. Vi. Er du bevisst denne sammenheng, og handler ut fra det, vil alt vokse å gro, også deg.

Hvem er læremesteren? Hva er filosofien?

-La naturen vise vei. bli bevisst naturlovene. likestill oss og naturen

- bruke gamle tiders visdom, TAO

- lytte til urfolk og våre egne gamle

- bli kjent med systemisk medmenneskelig ledelse og regenerative prinsipper

Hvordan kan jeg åpne opp for større transparens, så både jeg og min organisasjon/bedrift kan se fordelene ved å tenke mer helhetlig? 

Hva er det for holdninger og oppfattelser som hindrer oss i å utvikle?