fundamentale naturlover

Denne siden med naturlove og prinsipper  er under utarbeidelse

Mer kommer ........

Tyngdekraften kjenner vi, den er så påtakelig merkbar. 

Det samme er loven om ild, hvordan flammene både fortærer og skaper varme..

Respekterer vinden og dens bevegelser, bruker dens usynlige kraft.

Men de fleste iboende naturlovene, de som skaper vekst, balanse, skjønnhet, mangfold i naturen overkjører vi...


Alle disse naturens prinsipper og lover er vevet sammen, utfolder seg samtidig,  i en dans vi kalder livet, om vi vil eller ikke.

Her forsøker jeg beskrive de en efter en, i tilfeldig rekkefølge.


Alt er forbundet med hverandre i et stort nettverk,  Web of life

Hva vi det si? Vi er alle avhengig av hverandre både folk og natur. 

Alt henger sammen. Vi er alle en samling av økosystemer som igjen henger sammen med andre økosystemer, ved å være en del av de. Et stort sammensurium ,et nettverk, hvor alt påvirker hverandre.

 Både mennesker og natur. Vi er natur, det betyr vi får mat fra resten av naturen, som alt annet

er der bevegelse eller forandring i et økosystem, vil de andre automatisk korrigere seg efter det.økosystemer

kommer...............Ringene i vannet, 

og konsekvensen av forbundethet.

Husker du historien om mannen der fikk kjeft av sjefen sin på jobb? 

Mannen gjorde en feil å fikk kjeft av sjefen

Han ble kjempesur, men han kunne jo ikke si imot sjefen, så han banket konen da han kom hjem.

Konen ble forbannet, men var redd mannen, så det ble til hun slo sønnen. 

Sønnen ble forbannet, men turde ikke si noe til de voksne, han sparket isteden hunden.


I virkeligheten er denne historien langt mer kompleks

Det har jeg forsøkt illustrere på tegningen...

Når sjefen kjefter på mannen blir han ganske sur mens han er på jobb, 

han er ufyselig med sine kolleger, kjefter på de og kjefter i telefon til de som ringer. 

- ser du, den kollega som blir fornærmet av mannen blir selv sur, kollegaen lar seg irritere av de andre på jobb, er også grinete i telefon, etc. Han kommer  også sur hjem, er lite hyggelig ,- smitten sprer seg.(lilla)

Karusellen er igang!  Heldigvis dapper smitten av etterhvert, men gjentas kjeftingen flere ganger, ja da begynner ting bli toxic.

OBS  Både negative og positive påvirkninger overleveres/ smitter på denne måten.

Handlingene hans  sprer seg ikke bare i lineært

                                               ikke bare cirkulært

                                                             men fraktalt.

MEN nu har vi kun snakket om mannen...

Jeg har kun tegnet ham !

SAMME MØNSTER gjelde for både konen og alle hun møter den dagen, klager til . Samme gjelder sønnen som føler seg liten, blir kanskje urolig på skole, blir en mobber. Samme gjelder hunden som blir redd og biter alt og alle..

Ja man blir neste svimmel av alle konsekvensene. Alle ringvirkningene som skapes.


Fraktalt er naturens måte for ting å vokse.  en handling spre seg rundt og videre ut, på samme måte som denne romanesco broccoli vokser utover i masse nye vakre spiraler 

Hvis sjefen IKKE kjefter, men isteden er positiv løsningsorientert, ja da blir mannen glad, føler seg sett, inkludert. Da er det dette som sprer seg isteden. 

OBS Vi er alle sjefen i historien! Påvirkning sprer seg på denne måte for alle, fraktalt, som en naturlov, ikke fordi det er sjefen som snakker. Kan du stoppe opp å løse et problem der og da, ja stoppes hele kjedereaksjonen,- du gjør MANGE en en tjeneste den dagen 


Romanesco
Romanesco


Romanesco broccoli
I oppbyggingen du tydelig hvordan fraktal geometri fungerer.

Vokser fra midten sprer seg i vakre spiraler 

 som igjen sprer seg i vakre spiraler, som igjen sprer seg...


Benoit Mandelbrot (1924-2010) var matematikeren som beskrev fraktal geometri, og som faktisk satte en formel på.

les mer om Mandelbrot her

I denne fascinerende videoen, som egentlig handler om fraktalkunst, kan du bli kjent med fraktaler.   
I eksemplet med blekk ved 3,02 min. ser du utviklingen  ganske tydelig i forhold til historien og mannen som ble sint på sjefen.

Gi deg litt tid å tenke over det du har lest. 

Du trenger ikke blir kjempe-observant og navlebeskuende på deg selv, dine handlinger, bare forstå du betyr noe, det betyr noe hvordan du snakker, oppfører deg.  

Du er hele tiden en del av noe større, et vi....

Det er ikke meningen du bli en annen, bedre utgave av deg. Du skal bare bli bedre kjent med deg

Så vær ærlig, autentisk, snill, respektfull. Øv deg på å gjennomskue den sure, hva ligger bak? - isteden for bare å la deg smitte. Velg "hvilken smitte du vil ha", -fra den gode eller den sure?


Overflod

En lov som altid gjelder

loven om hvordan vekst og overlevelse skjer

Det som kommer inn skaper mer, og kommer ALTID større ut i større volum.

Det er naturens måte å skape motstandsdyktighet,  produsere næring og materiale  til fortsatt vekst. 

Sår du et frø, vil det vokse seg til en plante, som er næring for både dyr insekter, for jorden når det råtner. Det skaper tusenvis av nye frø som så gjentar historien. 

Kretsløp skapes og gjentar seg selv som et stort nett. Et tap erstattes av noe annet, som så igjen gir så mye mer enn det krever. Osv...

Dette er den magi som gjør naturen har utviklet seg jevnt og med suksess i 3.8 billioner år. 


Reglen om overflod,
- både positiv og negativ -

 gjelder også for oss mennesker og vår sameksistens:


- Gi noe energi til deg eller andre, det vil resultere i mer energi kommer ut til utfoldelse og nytte i andre enden.

- Ta energi, ved eks. å lure noen, det vil dreneres mye mer energi enn det som faktisk har blitt tatt.

- Gi positiv eller negativ reaksjon til deg eller andre, den vil vokse å komme ut større enn det som ble gitt

- Får du det redskap du trenger,  skaper det produksjon og glede til nytte for både deg og andre i lang tid


 Naturfolk lever fortsatt naturens lov

MEN 

Vi "siviliserte"  bryter denne sunne bærekraftige logik med vår lov om betaling, innføring av begebet penger. "Noe for noe, resten gjemmer vi i egne skuffer, "- ikke fordi vi trenger det, men det er verd penger, som man skal samle på.. Selge til den som betaler ikke gi den som trenger.  Det setter en massiv bremse for naturlig fordeling og felles vekst . 

Vi utsetter planetens naturlige vei til eksistens for degresjon. Skaper en motsatt vekst, nedbryting isteden for bærekraft og sirkulær tenkning. For vellykket vekst er jo en konsekvens av hvordan man håndterer vekst. 

Denne menneskets misforståelse av overflod lever også i matproduksjonen. Vår rasjonelle grådighet har skapt jordbrukets monokultur: Vi dreper alt annet unntatt det vi ønsker dyrke, i vår iver for å få mest mulig fortest mulig så vi kan samle flest penger,- isteden for å benytte os av fruktbart samarbeide.

 ( permakultur, regenerativt og økologisk landbruk følger heldigvis naturens logikk)

Vi ødelegger naturens mangfoldige samspill som ALTID handler om forskjellige planter og dyr gir mer en de tar, og derved skaper disse fruktbare økosystemer. 

Vi har ikke helt forstått at, når den naturlige mulighet for sirkulær overflod dør, ja da dreper vi vår egen eksistensgrunnlag.Tilpasning

Alt levende i "den naturlige" naturen er fortsatt et stort kooperativ. 

eksempel.

- Er det tørke fordeles vannet mellom planter og dyr på en sindig og ganske kompleks måte, så flest mulig overlever. Trær bruker mindre vann, reduserer på behov ved å la blade visne.  Er det oversvømmelse jobber man sammen: binder vann, transporterer, drenerer, gir ly. Trærne blir frodige, samler vann å gir ly.

- Alt i naturen er 100%mindfull. 

- Alle tilpasser seg konstant vær og årstider.         

- Er det nok mat vokser en bestand, er det lite blir den mindre. 

- På vinteren får man pels som passer i snøen, på sommeren sommerpels.

- Blomster strekker seg efter solen,

- Gress under en sten vokser langs jorden.

- Maur ødelegger ikke for å lage veier, de tilpasser seg

Jeg kunne fortsette med 100'vis av eksempler, store og små. Alle, både dyr og planter har en utrolig evne til å tilpasse seg forandringen som jo altid er. Hvis du tenker over det, kan du helt sikkert finne mange.

Forskjell !

Vi mennesker har en klønete måte å tilpasse oss, vi tilpasser oss kun hverandre, å ødelegger gjerne resten av naturen.Mangfold

Å skape vekstforhold, hvor mange ulike arter kan finne sin plass, vokse å trives, til gjengjeldt glede og vekst, er en måte å skape bærekraft og motstandsdyktighet som økosystem. Hvis det er dårlige forhold for en plante et år, eksempel tørke, kan det være gunstig for andre, som så vokser seg større, - gir den skygge å samler den fukt som er til gavn for andre kan overleve tørkeperioden.

Samme skjer hvis det er mye regn, de som trenger mye vokser seg store for å beskytte og absorbere så andre planter ikke drukner.

ut over dette skaper mangfold levebrød for flere insekter, som igjen er polyneer og mat for andre, osv... så mangfold skaper mer livlig liv.


Så hva er det jeg sier 

om disse naturlovene ? 

Jo, naturen, som vi er en del av har en i seg boende sammenhengende logikk, lover, som også lever i oss.

Om vi vil eller ikke. Vi kan rope og overdøve, men aldri avskaffe eller forandre. Som fysikkens lover alltid bare gjelder. de er ikke vedtatt av noen de heller

Det er klokere å virkelig bli kjent med de, deres samspill, som er basis for liv lykke og balanse. I oss som i alt annet.


Gi deg tid til å finne ut hvordan alt utspiller seg i deg,

 i mennesket og i din storfamilie: naturen

-DE store filosofiske spørsmål sett i lyset av naturen - isteden for vår slitte menneskefilosofi: 

Hvorfor er vi her? Hva skal vi?  Hva er natur?  Hva er døden? Hva er lykke? Hva er livet?