Organisk ledelse

Også dette prosjekt er i sin skapelsesprosess

Tanken er å danne en liten mentorgruppe som møtes jevnlig for å utvikle seg, 

vokse, lære, forandre, forny, inspirere. Bli regenerative fleksible bærekraftige mennesker og ledere

EN VERDEN I FORANDRING KREVER EN NY TYPE LEDELSE


og en ny type ledere

Hvordan forandre, utvikle,?

Hvordan bidra til å skape en bærekraftig og naturlig fremtid for de økosystemer du er en del av, på jobb, hjemme, i nærmiljø, i verden?

Vi er alle nødt bidra, hvis verden som vi kjenner den skal overleve. det er noe de fleste er enig om nå. klimakrisen er en realitet vi er nødt forholde oss til, ta ansvar for
men hvordan forandre fokus og perspektiv i praksis?
for du må starte selv, med deg. Det handler først og fremst om mot

Tradisjonell ledelses prinsipp er overlate ansvaret til andre

vente, la de fortelle deg hvordan du skal løse din del av oppgaven.

Moderne ledelses prinsipp er ta ansvaret for deg selv i lag med andre

for å løse oppgaven sammen. Vi snakker ikke lenger ledere, men ledelse 

Regenerativt og organisk ledelse.


Vi skal lære av  naturens GENIALE konstruksjoner og principper rundt design av systemer, selv-ledelse, holistiske løsninger, kommunikasjon 

bli mye bedre kjent med naturens filosofi og logikk som ledelsesprinsipp.


- Enkelt sagt,herme efter hvordan naturen løser ting, oppfører seg. Men er det ikke vanskelig ? -

Nei, for vi er allerede natur der inne under alt det andre. Naturen er allerede i oss fra fødselen. Vi har bare brukt mange år på å dressere, omskolere, innlære, dekke til. Ta imot lærdom utefra isteden for innefra.

- Så hele prosessen er egentlig en avdekking inn til det vi egentlig er og kan.

- Det er en læringsprosess gjennom å speile seg i naturens visdom.

Stikkord: innsikt nærvær sansing compassion

TAO og naturfolkene har helt nydelige redskap til oss, for å forstå og finne tilbake til vårt naturlige indre.

Vi kan kalde det naturlig ledelse

Jeg har laget dette materiale med utgangspunkt i denne viten og filosofi. Sammen med moderne vitenskap, nytekning og samhandling oppstår den regenerative tankemåte, som er den nye vei for oss, våre liv tanke og levesett, hvis vi vil komme oss helskinnet igjennom alle de utfordringer verden står overfor.

Underveis vil du introduseres for materiale fra flere brilliante nye regenerative tenkere. Kanskje både kjent og ukjente for deg.

AL UTVIKLING OG FORANDRING SOM VARER STARTER INNEFRA.

Som selv det største træ engang var et lite frø.

Vi må

Åpne for de nye bærebjelker til suksess som presser profitt ned fra seierspallen.

Forny, regenerere tankesett og verdier .Tenke vi. Du, bedriften, familien verden som en uadskillelig del av et hele.Små økosystemer som til sammen danner større økosystemer. Det betyr: skal mitt økosystem overleve på en synd måte må også de andre overleve på en sund måte derfor er det andre elementer som faktisk er viktigere for suksess og soliditet enn kortsiktig profitt 

Vi er alle en del av det samme "web of life". Et levende sammenhengende nettverk, ikke små uavhengige deler satt sammen 

Stikkord: Nærvær lydhørhet, medmenneskelighet, medfølelse, tilpasningsdyktig, omstillingsvilje og evne, empati, inkludering, mangfold, fleksibilitet, kreativitet, nysgjerrighet, forstå den store naturlige avhengighet. bærekraft. Omdefinere begrepet vekst

Igjen, all transformasjon starter innefra. Den indre forandring tar du med i din ytre verden. Som du behandler deg selv behandler du din verden. Derfor, start med deg, 

Hva vil jeg med dette prosjekt?

Min egen drivkraft:

Jeg ønsker av hele mitt hjerte vi kan forenes med naturen igjen, behandle den som likeverdig, like viktig som oss. Jeg tror det er nødvendig hvis vi skal klare endre den ødeleggende kurs vi er på .

Samtidig har jeg en tro på vi alle har store ubenyttede resurser i oss, som overkjøres av den moderne verdens måte å forvalte livet på. 

For meg henger disse to ting sammen. Vi har helt mistet kontakten med det vi dypest sett er, natur.  Da har vi også mistet tilgangen til mesteparten av visdommen. Da mister vi den handlekraft som trengs for å forandre oss og vårt ødeleggende levesett.

Jeg, som så mange andre, har sittet lenge nok på gjerdet, passet min"vante gange" å bare sett på.  Vi brenner inne med så mye oppsamlet viten, erfaring, innsikt, kunnskap, klokskap, som trengs nå. 

Jeg tror det er superviktig vi starter der hvor alle bruker mesteparten av livet, på jobb.

 Jeg tror det er superviktig at du som leder ser hvor betydningsfull du er, hvor stor forskjell du faktisk kan gjøre for en bedre verden. 

All reel forandring starter innefra, fra frø i jorden som spirer og vokser. Der må du starte hos deg, innefra.  Bedriftene må starte med seg selv, forandre sine verdier, redskap, nærværet i verden.. 


Redskapene til deg:

Jeg ønsker virkelig få frem livs-visdom som Tao te ching. Et helt genial ledelsesverktøy, 2500 år gammelt.

 Jeg ønsker bringe frem naturfokenes visdom, en bærekraftig, likestilt, regenerativ, rolig, selv-ledende vei som har vært praktisert gjennom ti tusener av år UTEN å ødelegge, men heller bygge opp naturen rundt. Hvor vekst betyr Jeg vokser. 

Vi har glemt hva ekte vekst er. Det er ikke eie mer, springe raskere, se mer. Det bare fjerner os mer og mer fra menneskeligheten. Det er å vokse, trives, blomstre  gode fellesskap, riktig næring. Som en plante: man vokser gjennom livet, følger sin livssyklus, tar imot å gir videre. Gjør de handlinger som instinktet forteller er best for alles trivsel og vekst. Det skaper den gode følelse og den sunne vekst, kallet livets gode gang. 

Får vi vår levesett, vår businessverden, finansverden, styrende institusjoner til å gjøre denne dype fundamentale endring i sin holdning til, hvor er lykken, den gode vekst, - ja da har vi en sjans .

 Gjennom å jobbe med disse tema ønsker jeg hjelpe deg til å åpne din bevissthet innover. Ekspandere din tilgang til din viten, indre vekst og healing. Hjelpe deg få innsikten, redskapene til å gå ut å endre verden til det bedre.

Jeg ønsker bidra til vi lærer hverandre jobbe til det felles beste isteden for kun lære tenke "meg først" . Ekte vekst

Jeg ønsker bidra til vi gjenlærer: tenke selv, kjenne etter, ta ansvar, selv-lede, inspirere,  "kreativere", gleden i nuet, gleden ved medmenneskelighet, gleden ved å få til ting sammen..........

jeg håper vi finner tilbake til å være en del av naturen igjen til alles beste.

Indre og ytre ledelse 

Skal vi reparere og redde verden finne en bedre vei enn den vi går idag er det viktig vi tar historien inn over oss .

vi kan faktisk leve i likeverd med naturen, det har vi gjort i 10.000-vis av år. Vi må finne tilbake til den indre naturlige viten og finmaskede forbindelse i oss.

Det fins ikke en egen race kallet ledere. 

Ledelse handler om vei-lede, kommunisere ut, være en fordeler, forstå sammenhenger godt nok til å vite neste steg.

Det er ingen forskjell på den indre veiledning og den ytre.

Etterhvert som jeg lærer mer og mer om moderne ledelse ser jeg, det er ingen forskjell i den prosess og innsikt jeg har veiledet den enkelte igjennom i alle år, og det begrepet å være leder, lede, innebærer.

Eneste forskjell er kommunikasjonsveienHvem er du som vil ha nytte av dette?


For Deg som ønsker være med i en ny tid, deg som trenger en ny type redskap, utvide ditt tankesett, inspireres til å jobbe med din indre utvikling på en mer spirituell, inkluderende bærekraftig regenerativ måte. 

For deg som virkelig bryr deg om hvordan vi behandler hverandre, jorden, naturen, og som ser vi alle kan bli vinnere.

Hva kan du oppnå?

Få indre og ytre redskap til hvordan du faktisk kan forandre deg, forandre din verden.

Hvordan du kan utvikle deg til å bli tryggere og tydeligere, roligere gladere. Få det overblikk, nye tanker og den innsikt som trengs for du faktisk kan gjøre den forandring du føler du trenger på jobb, hjemme, i ditt miljø, i deg

Vi skal "unfolde" disse gamle vise ord som forteller essensen i solid god ledelse. Her går vi sammen dypere inn i dette.

Du vil finne og oppleve enkle kraftfulle nøkler for bærekraftig, rettferdig fruktbar naturlig lederskap. Åpne for verdier nytenkning mer "up to date" enn noe i den tid vi lever i. Du vil bli bedre kjent med en lære som i dag er mer nødvendig enn noen gang. fordi den bygger på naturens egen iboende lov logikk og visdom.

Du vil kunne se og håndtere relasjoner, systemer, organisasjoner som det de er, økosystemer.

Du kommer til å eie de beste veie til indre vekst klarhet og ekspansjon, nemlig meditasjon og mindfulness

Gjennom Organisk Ledelse får du en innsikt viten og kompetanse som hører fremtiden til. 

Du vil føle det pussige paradokset: følelsen av å handle roligere, ta det med ro og samtidig være helt på høyde med det som skjer. En ny type frontkjemper,- en front-viser.

Vil du følge med i verdens raske, kaotiske gange

 må du senke tempoet 

Hvordan er dette bygget opp?

 Vi  etablerer en gruppe som møtes jevnlig, fysisk og på web. 

Jeg er en guide og underviser i kursene.

Denne gruppe er biologisk , vi har et mål, en kontekst, men veien tilpasser vi, så den blir mest mulig nyttig. Skaper de best mulige vekstmuligheter for deg og gruppen.

Dette handler ikke om å utlevere en fancy kasse med teori, "værsgo, finn ut selv" 

-Vi vil jobbe med "oversette" naturens logikk og lover, (som urfolkene faktisk lever etter) til konkrete systemiske handlingsredskap.

Vi vil jobbe med en gammel genial ledelsesfilosofi, TAO TE CHING og yin/yang forståelsen. 

 Vi vil gripe tak i nye prinsipper for ledelse.- Systemisk regenerativ ledelse. 

Du blir bedre kjent med de nye tenkere, det skjer mye spennende "derute". Vi vil researche, sortere og integrere.


Setninger som: Learning by doing. Walk my talk, tar vi på alvor.

Måten vi jobber på er uformel, inkluderende, kreativ, utforskende

VI samtaler, utveksler, deler i gjensidig respekt. VI praktiserer deep listening, meditasjon, mindfulness. Det blir rom for å jobbe med de indre hindringer som uvilkårlig vil komme frem i en sådan setting

Samlinger : Naturen er en viktig partner. Vi samles gjerne ute rundt bålet, i skogen eller stranden. Kanskje bare på en nærliggende gressplen.  Vi jobber inne, og samles på web.  Veien blir til mens vi går. En praktisk trening på organisk ledelse............


Temaer

regenerativ og systemisk tenkning

Mye rører seg innen ledelse . Mange spennende tanker og tenkere. Vi skal snakke nye om dette. Det er limen mellom temaene.

Vi snakker om nye bevegelser som  eks Inner Development Goals

Naturens lover og logikk

Naturen mesteren som har spesialisert  sine prinsipper for hvordan man trives, for vekst , mangfold og overflod. gjennom 3.8 billioner år! Evolusjon Vi finner de i oss

Gammel visdom

Fra både urfolk, og fra de gamle kulturer. Også vår egen.

TAO TE CHING

Kjernen er Tao te ching et "nytt" gammelt redskap

En av de viktigste lærebøker skrevet for ledere ble skrevet for 2500 år siden og er mer aktuell enn noen gang. En diktsamling på 81 vers om alt som trengs for å skape fred og overflod

?? så gammel ?? Tenker du sikkert

Yin Yang

Handling/konsekvens.

Aksjon/reaksjon

The only way out, is in

Cause and effect

As above so below

Alt som eksisterer må ha to sider for å synes, leve. Du vet kun hva som er bra hvis du har opplevd det dårlige. Du kan kjenne ro hvis du har kjent uro.

Her er en verden av spennende synergi, Naturlover.

Yin Yang er egentlig et gammelt analysesystem, En kartlegging hvordan er tilstanden, hva trengs for å forandre. Vårt indre kan "vise oss" en yin yang analyse av en situasjon. Dere skal bli kjent med denne geniale nedarvede evne. 

Dine indre utfordringer

"jeg må forandre meg for å forandre verden"

Vi trener DEEP LISTENING, Hva hører jeg egentlig?

SILENT TALK Hva sender jeg ut. Hvordan kan jeg påvirke forandring?

Vi går innover å ser hva er det egentlig som er mine hindringer, mine utfordringer. Mine fordommer,

 Hva må opp til revision av holdninger verdier


 TAO TE CHING


Skrevet av Lao Zu

En genial 2500 år gammel kinesisk beskrivelse av klok ledelse, efter naturens lover. 

 Her er Tao te ching  nydelig oversatt av StephenMitchell

I versene:

Tao er dette store usynlige uforklarlige. vårt felles væren.

Man snakker om hvordan en mester skal handle føle tenke, så dette store felles er til beste for alle, gir både vekst og næring til samfunnet. Mesteren er deg

81 vers som på genial vis beskriver moderne ledelse i naturens kontekst - formulert som poesi. selvom tekstene er 2500 år gamle, har Lao Tzu beskrevet noe helt fundamentalt gjeldene i naturen og dermed menneskesinnet.

alle vers har en  dyp mening, sannhet, det er vanskelig "bare oversette" 

Her fins den forståelse vi mangler idag.

Målet er du, lederen, skal eie denne visdom i deg. 

Da vil du kunne handle mye mere intuitivt presis til fordel for alle.  Hver dag.eksempel på et vers


Tao te ching vers 81 (det siste i boken)

Dette vers forteller om essensen i hvordan en mester leder med suksess.

Sanne ord er ikke de mest velformulerte og nydelig innpakkede. Den vise trenger ikke overbevise deg med veloverveide ord, han bare sier det som det er .

En sann mester har ikke fokus på å samle gevinst til seg selv Han har fokus på fellesskapet, han gir av seg selv. Han vet, jo mer han gir, og gjør, des mer får han det gode frem i mennesket. Da skapes og gror vekst til alles beste. Da er han fornøyd.

(Tao) veksten kommer ikke gjennom tvang og press, og overstyring


Naturlovene

Dess mindre du er opptatt av deg og din egen fortreffelighet, des lykkeligere blir du, vokser

Du må finne ut hva plantene trenger, vanne ,stelle, ordne med plantene, da gror de store vakre av egen kraft, til felles beste, og felles glede. Ikke vær grådig å høste alt, ta hva du trenger å la resten stå så blomstene kan frø seg selv igjen å sakte bygge et sterkt selvkjørende økosystem. Alle deler i naturen "vet" dette å lever deretter. Har tilliten til denne regel.

Dette høres enkelt ut, men hva innebærer det egentlig? hvordan kan jeg omsette dette til praktisk ledelse? Hva er det i meg som hindrer meg i å ha tillit andres vekst er veien til min ?


Vår verden er et stort sammenhengende økosystem. Når der er forandringer i et kretsløp påvirker det hele veien

Et sammenhengende nett, web of life


Regenerativ og systemisk tenkning


 Fra lineær profitt tenkning 

- til biologisk velferds tenkning

Det er den tankemåte vi beveger oss mot, gjenoppdager: Alt henger sammen. Alt er små økosystemer som sammen danner et større. alle levende celler fornyes i en regenerativ prosess. Det er den naturlige proses for å bevare  et vitalt liv.

Det betyr du er deg men samtidig er du en del av en helhet. Vi. Er du bevisst denne sammenheng, og handler ut fra det, vil alt vokse å gro, også deg 

Vi må forstå de ikke-fysiske systemer : ledelse kultur samhandling samfunn,  trenger følge samme bevegelige prinsipp og naturlover for liv, isteden for gjøre som før , følge døde mekanistiske principper i form av regler skapt av oss.

Hvordan kan jeg åpne opp for større transparens, så både jeg og min organisasjon/bedrift kan se fordelene ved å tenke mer helhetlig? 

Hva er det for holdninger og oppfattelser som hindrer oss i å utvikle?Yin yang analyse


- dette kommer jeg tilbake til - 

Et kjempespennende gammelt spirituelt, genialt treffende  redskap til analyse og kartlegging

av både mennesket og organisasjonen

hvordan er situasjonen? Hva trenger vi gjøre mere av? mindre? Forandre balansen?


Dette og mye mere vil vi dykke ned i 

Hva rører seg i verden?


bl.a. Regenerators. academy en herlig 1 årig regenerativ lederutdannelse skapt av Laura Storm, på bakgrunn av boken regenerative leadership skrevet av Laura Storm og Giles Hutchins. Jeg deltok selv på kurset i 2022. Det var fabelaktig.

Giles Hutchins har nye spennende , både kurs og bøker. Han har en praktisk arbeidsbok for hvordan bli regenerativ leder "leading by nature" den vil jeg anbefale

Sjekk hans hjemmeside

Det samme gjelder et 9 mndr kurs for "inner development of leaders" InnerMBA et samarbeids prosjekt mellom Soundstrue, LinkedIn, New York university. dette gjennomførte jeg 2021/2022

Vi vil også snakke biomimic. 

helt supert hvis du også har ting du ønsker dele