regenerativ selvutvikling

en ny/gammel vei for indre utvikling, deg som en del av noe større 

Et kurs/workshop 

naturlig  selvutvikling

hva mener jeg når jeg sier naturlig ?

En måte å utvikle deg på, som ikke kun handler om deg, dine følelser og behov for realisering. 

- Det handler om å finne tilbake noe opprinnelig, 

nemlig naturens lover og prinsipper. Urfolkenes viten.

Integrere de i dagens samfunn, skape noe forfriskende nytt.

Det handler om vi, ikke kun jeg.


Det handler om

- din tilhørighet til naturen, din evne til å være tilstede,

- lære av både naturen og urbefolkning som har en stor visdom om reel overflod intakt,

- kombinere det med moderne vitenskap, teknologi, 

-din egen intuitive evne, din evne til å resonnere uten frykt. 

-Det handler om å sette formål og hensikt foran profitt. 

-Det handler om å tenke langsiktig, de neste 7 generasjoner, for å skape en annerledes stabil bærekraftig verden til beste for alle. Isteden for maksimere fortjeneste her og nu.

-Som i naturen: det som tilføres skaper ringvirkninger. Tilfør noe godt, å den gode effekten vil spre seg bredt.


Indre bærekraft

Du har hørt ordet bærekraft  i mange sammenhenger, til tider misbrukt for å fremme egen interesse.

Indre bærekraft betyr helt enkelt å ta bedre vare på seg selv og sitt indre, da er man bedre i stand til å ta vare på andre, bedre rustet til å være en del av , og bidra til nødvendige forandringer. 

Har du det godt, liker du deg selv, tar du vare på deg selv både fysisk og psykisk, ja, da vi du automatisk møte omgivelser med en mye større åpenhet og nærvær. Du vil sanse mye mere, få mere med deg av det som skjer "bak fasaden". Du vil automatisk føle deg tryggere i møte med andre.

Det betyr igjen du tar bedre beslutninger. Tør stå for det du føler er rett - du vil oftere ha rett. Men også kunne lytte å korrigere til beste for alle. Når du har denne nærværende åpenheten, føler folk seg sett. Du skaper større tillit, trygghet, engasjement, inspirasjon, vekst. - inspirerer andre til å gripe tak i sin egen indre bærekraft.

Ser du den gode spiralen ? det er en del av naturens prinsipper.  vinn vinn vinn

Heldigvis er det mange ting på gang. Internasjonalt.

 IDG Inner development goals, er et sett med redskap for deg og bedriften  utarbeidet som hjelp for å kunne nå FN sine bærekraftmål. 

Man forstår vi er nødt ivareta denne indre utvikling og helse FØRST, for å kunne få til den forandringen verden trenger. Derfor har man utviklet et sett hjelpe-redskap.'

 Regenerativ selvutvikling er et godt redskap for IDG jobbing.


 

Hvorfor må vi forandre måten å tenke selvutvikling? 

Vår indre, vår identitet, den vi er som menneske og det vi lever ut - er en sammensatt størrelse. En størrelse som opprinnelig har god kontakt med de dype menneskelige instinkter, handling som kommer fra hjertet og som en impuls innefra.

De fleste av oss er avskåret fra den gode kontakt med det naturlige indre. - 

 MEN det ligger likevel der inne bak å hvisker til oss hva vi trenger, hvem vi egentlig er. Vi hysjer,  å forklarer vi må gjøre det som forventes. Forklarer hva vi bør, må, skal. Det indre ligger der å føler seg overkjørt av oss, av vår måte å leve på.

 Vi følger regler holdninger vi har lært. Vi reagerer mest mulig hensiktsmessig isteden for spontant ærlig. Vi lytter og observerer på omgivelsene for å vurdere oss selv og finne ut hva vi skal mene.  Det resulterer i ganske mye innestengt og oversett visdom i oss. Tilslutt mister vi kontakten med evnen til å høre og se innover. 

vi blir selvkontrollerende, usikre, engstelige, slitne, utbrente, sinte. Vi mister kontakten med den indre ærlige stemme, vi hører stort sett kun på kritikeren.

Vi er nødt starte med oss selv, innefra. Se inn.  Tenke selv. Ta ansvar. Vise omsorg.

 Men hvordan gjør man det? Hvem kan da fortelle meg hva jeg skal mene og tenke så jeg blir moderne nok for min jobb, mitt liv ? Hvem  kan fortelle meg hvem jeg er? Jeg må finne et smart konsept ! 

Når vi oppsøker selvutvikling blir det som regel å lære nye metoder, konsepter andre har uttenkt og utviklet, akkurat på samme måte som vi "pleier " - lytte å lære hva ekspertene sier er galt med oss, hvem vi skal være isteden. Helst skal det være en quick fix 

Men da fortsetter vi jo være avhengige av andres sannheter.... Hva da?

Ja, dette er satt på spissen, men du kjenner sikkert igjen noe av frustrasjonen og usikkerheten


Her kommer Naturlig selvutvikling inn 

Det er ikke et konsept, det er en selvoppdagelse, en dyp bevisstgjøring, det handler om åpne den visdom som ligger fortrengt i deg. Det er ingens konsept, men naturens visdom.

 målet er ikke du skal bli den beste utgave av deg selv. Super positiv og perfekt 

Målet er mer i retning av:
-Forstå deg selv
-Like deg selv
-Omfavne det du oppdager i deg
-Kommunisere pent med deg selv, lytte
-Være nysgjerrig på dine indre verdier og kapaciteter

-Oppdage de store sammenhenger du er en del av.

- oppleve nærvær vækker deg og dine sanser!

- oppleve tilhørigheten med naturen og dens store visdom.

- Forstå andre og hvordan du faktisk påvirker

-Ta ansvaret for deg og ditt liv, helt naturlig.Som du ser deg selv, 

således skal du også se andre.


 Selve kurset  har regenerativ naturlig fokus


Det handler om å gjenoppdage deg, eje deg. Ikke lære en ny teknikk du må mestre, men gjenfinne din opprinnelige naturlige eksistens. 

Hjemme, der din viten bor

Vi dykker inn i  5 hovedområder som skaper deg, din personlighet, ditt indre. 

 Vi jobber oss innover så du kan gjenoppdage  dype sannheter i deg.

-hvem du er, -hvordan du er skapt som en del av naturen, 

 -hvilken visdom du rommer og har tilgang til, -  hvordan du har blitt formet, hva du bærer som ikke er ditt, -hvem du er her og nå. Du er unik, så dette handler om DIN visdom, ikke den andre preker for deg.

Vi åpner for du kan være nærværende nå, i ditt liv og virke, slutte fred med deg selv, la dine dype ektheter slippe til nå.  Åpner for du kan ta bedre vare på deg selv , her og nå, skape sundt godt vekstmiljø for deg i kompaniskap med andre og naturen vi alle er en del av. 

Finne motet til å kaste deg ut i forandringens uvisse landskap,- for en bedre verden for alle.

tenke regenerativt - når du gjør noe som er bra for deg, så du får det bedre, ja så vil alle vinne på det,- summen av gevinsten er så mye høyere enn innsatsen

Kort sagt, (en floskel, men likevel  )-  finne tilbake til deg selv, finne ro, trygghet, og kjærlighet til deg selv til andre og til der du kommer fra, naturen. 

 

- det er en prosess for å åpne opp for nye måter å tenke på, du skal ikke bli den beste utgave av deg selv, du skal være deg. Du skal forske og åpne for all din indre naturlige visdom, heri ligger herlige muligheter for å vokse, utvikles, oppdage nye indre resurser.

- Jeg skal gi deg alt jeg kan, og sette deg på sporet av resten....

Hvordan jobber vi ?

 

Vi fordyper oss i hver av de 5 grunnelementer som regjerer i ditt indre 

bli kjent med hvem du er , hva din bevissthet består av

-Vi forsker også i våre indre økosystemer, hva de er, hvordan de virker, hvordan alt jobber i det store samspill og sammenheng som en del av den store helheten. Her er logikk og biologi

-Vi jobber med hvordan du kan handle og tenke anderledes etterhvert som din bevissthet og viten vokser, åpne for nye muligheter i deg, finne dine egentlige verdier, som er bedre i samsvar med det verden trenger nå.

 -Få en mye bedre forståelse av naturens prinsipper i deg, hvordan dra nytte av de i din hverdag. Kjenne du kan bli mer autentisk, sannferdig, intuitiv, forstå både deg og andre bedre.

rett og slett åpne for en naturlig biologisk måte å leve på , være leder på. 

Din spiritualitet  har sin naturlige plass hele veien. Den skal du også bli bedre kjent med.

Du vil få redskap som meditasjon forståelse av compassion og alle de andre naturens lover.

hvert enkelt blad:

- Visdommen fra naturens prinsipper og love. Vi er skapt av naturens elementer, som en del av altsammen. Vårt indre følger evolusjonens veier selvom vi overser de.  

Du blir kjent med naturens måte å "tenke på" 

Du (re)lærer om naturens principper og lover hvordan de lever og virker i deg, som i andre. Lover om mangfold, forbundethet, tilpasning, deling, overflod, økosystemenes avhengighet, etc....

Hvordan disse lovene utspiller seg deg og i kommunikasjon og samspill.

Hvordan du aktivt og bevisst kan bruke prinsippene for å skape et mer fruktbart, blomstrende miljø for alle og alt.

Hva er egentlig våre instinkter,- vi finner tilbake til dem i oss

 Vi dykker inn i hvordan bruke den største mester, naturen, som en hjelper og veiviser .Vi lærer ikke om naturen, men av naturen.

visdommen fra den nærende jorden. omsorg og medmenneskelighet. Det å skape en god jord med den rette næring for deg å vokse i, trives og blomstre. 

Jorden, Moder Jord, er basis for all vekst, hold din jord sund og frisk, levende.

Det betyr: Ta vare på deg selv, gi deg den hvile, inspirasjon, påfyll, frihet, utfordring, omsorg,  du trenger. Bli oppmerksom, positiv lyttende. Vær i naturen, gi deg din tid. 

det samme gjelder andre i dine omgivelser, bidra til god jord i ditt miljø.

 Hvis du pleier jorden hvor de rundt deg,- ansatte, ditt team, dine elever, din familie,  skal finne sin næring å vokse, ja da trives de, vokser blomstrer og utfolder seg, til beste for alle... 


- Visdommen fra urfolk, vi stammer alle fra en urbefolkning å bærer en visdom vi kan gjenkjenne i dagens urbefolkning.

Naturfolkene som fortsatt lever i pakt med naturen har en utrolig dyp visdom levende i seg Det er utrolig spennende å finne ut mer om måten man lever i harmoni med naturen og hverandre. Du har den visdom i deg fra dine egne fjerne ur-forfedre. Gjennom å lære mer om og fra urfolk, vekkes din indre gamle visdom. Den vi trenger for igjen å leve i harmoni og forståelse med naturen , hverandre og kloden.

- Kraften og visdommen fra vår historie, vår slekt, det liv vi har levd, erfaringer, har stor innflytelse på hele vår forståelse og utfoldelse av livet 

Dette er et mer tradisjonelt felt å dykke inn i ved selvutvikling. Fortsatt viktig! Hva er din bagasje, hva har du med deg på godt og vont fra din egen historie og fra slekten din. 

Vi går inn å skaper en bevissthet rundt dette, så du bedre kan jobbe med å forløse de gamle sår traumer og oppfattelser,- samt gjøre større nytte av det som er bra.

- Nuets visdom der hvor vi er , hele tiden. Kraften er i nærværet, og en tilstedeværende bevisst  måte å handle på.

Det er nå vi lever. Nærvær , tilstedeværelse i deg, her og nå. Hvordan ta ordentlig vare på deg selv i en stresset informasjons- hverdag, med mange krav , både privat og jobb. Finne den gode balanse i livet til både påfyll, hvile, prestere, sejre, glede, elske, leke, forny.

Et studium i seg selv.


De indre økosystemer lever og danser sammen i en årstidenes og naturens vals. De danser og bringer videre energi, kommunikasjon, utveksling i hele deg.

De følger naturens lover om hvordan alt sprer seg , vokser som fraktaler. Ikke lineært, ikke sirkulært, men fraktalt. Det er måten alt liv utvikler seg. Det er på denne måten denne forbindelsen med alt bevares, for alt henger sammen i fraktalene. 

Det gjelder ikke kun det fysiske i oss, også vår indre viten, vår energi, vår spiritualitet, og det vi lærer intellektuelt 

Vi dykker dypere inn i hva dette med økosystemer og fraktaler egentlig  er og betyr


du lærer mer om bl.a. :

 Mindfulness. meditasjon, stillhet, nærvær, deep listening, åpne sanser innover og utover, spiritualitet, instinkter, energier, universet, forskning, epigenetikk, speiling, 


-I alt dette ligger mange nøkler til forståelse av deg

hvordan være leder, for deg selv og for andre ?

Hvordan forstå og  leve ut naturens lover til glede og trivsel, vekst for alle?

den regenerative forståelse sier:  

Du skal tilføre det som som trengs for å generere, forny, vitalisere, inspirere. Skape en god selvforsterkende spiral.

-da vil summen av det som kommer ut ,overstige summen av det som kommer inn. Det skapes fruktbarhet og vekst. 

Vinn vinn vinn

Vi vil snakke mer om hva regenerativ levesett, tenkemåte, ledelse er, hvordan det kan praktiseres.

-hva er konsekvensen av denne måte å tenke på. Hvordan kan vi få det til,

-hvordan omsette den viten om deg selv, andre, naturen og kommunikasjonen du har fått her på kurset?

PRAKTISK

-veien blir til mens vi går, dette er en biologisk prosess  

Vi kan jobbe på flere måter : som webinar, samles i gruppe, inne og ute rundt bålet. 

Vi bruker naturen aktivt, går ut for å lære hvordan lytte, se, jobbe med mesteren selv, naturen.

Vi vil samtale, snakke, dele, forske, meditere, gjøre mindfulness øvelser.

Jeg ønsker du skal bli bedre kjent med deg.

 Bedre kjent med naturens regenerative vei, i tanke og handling, så du SELV kan fortsette din utvikling av deg og ditt miljø.Du blir introdusert for spennende ting som foregår, 

bl.a. Regenerators. academy  en herlig 1 årig regenerativ lederutdannelse skapt av Laura Storm, på bakgrunn av boken regenerative leadership skrevet av Laura Storm og Giles Hutchins. Jeg deltok selv på kurset i 2022. Det var fabelaktig.

Giles Hutchins har nye spennende , både kurs og bøker. Han har en praktisk arbeidsbok for hvordan bli regenerativ leder  "leading by nature"  den vil jeg anbefale 

Sjekk hans hjemmeside

Det samme gjelder et  9 mndr kurs for "inner development of leaders"  InnerMBA et samarbeids prosjekt  mellom Soundstrue, LinkedIn, New York university. dette gjennomførte jeg 2021/2022

Vi vil også snakke biomimic. helt supert hvis du også har ting du ønsker dele

nederst på forsiden finner du anbefalt litteratur.

oppsett av workshop

her kommer konkret forløp, 

hvordan jeg tenker vi kan skape en god fruktbar tid sammen.

Målet er som sagt gi deg gode redskap til selv å fortsette en regenerativ vei, og indre healing. 

Du skal ikke være avhengig av meg, men heller tømme meg for alt jeg vet,- så du kan skape.