regenerativ selvutvikling

en  vei for indre utvikling, deg som en del av noe større 

naturlig  indre selvutvikling

 kurs/workshop 


Dette handler om deg. Om deg som en del av noe større, vi.


For deg som lengter etter

 - å finne tilbake til  det du egentlig er, den autentiske deg.

- som virkelig trenger redskap til å vokse videre

- å finne din tilhørighet med resten av verden, Hvor er min gode plass i en sprø verden?

- å leve i mye større samklang med naturen.

- å kunne leve mye mer i harmoni med deg selv.

- å vite mer så du kan være med på forandring.

- få en nye større indre kontakt med din indre viten, roen, følelse av vishet, din spiritualitet.

-slutte fred med følelsene å leve i gjensidig respekt og forståelse

-å  skape noe forfriskende nytt både i og med livet ditt

For deg som forstår alt henger sammen, vi er et VI, ikke kun et Jeg


Vi dykker inni 

- din indre  tilhørighet til naturen, din evne til å være tilstede,

- lære av både naturen og urbefolkning som har en stor visdom om reel overflod intakt,

- kombinere det med moderne vitenskap, teknologi, 

-din egen intuitive evne, din evne til å resonnere uten frykt. 

- å sette formål og hensikt foran profitt. 

- å tenke langsiktig, de neste 7 generasjoner, for å skape en annerledes stabil bærekraftig verden til beste for alle. Isteden for maksimere fortjeneste her og nu.

-naturlovene, det evolusjonen forteller, eksempel: det som tilføres skaper ringvirkninger, forandrer. Tilfør noe godt, å den gode effekten vil spre seg bredt.

Det handler om å oppleve hvordan verden forandres rundt deg, hvordan du "smitter", når du blir din egen indre gartner.
Fornyer jorden så noe nytt, spennende, kraftfullt vokser frem.
Heri ligger magien verden sårt trenger

Gir dette resonans ? 

Da er du velkommen til å lese videre 


Hvis du virkelig mener alvor, ønsker gjøre en regenerativ transformasjon, må du starte med å reparere grunnforholdene i inne deg, din tilnærming til hverdagen. Skape nye og bedre vekstbetingelser, høre mer på hjertet mindre på hjernen. Hjertet er eksperten i deg.

Din Indre bærekraft

Du har hørt ordet bærekraft  i mange sammenhenger.

Indre bærekraft handler om det må være en god harmoni i energibruken. Hvordan du tar vare på deg selv, "fylder på", og hvordan bruker du deg på  dine omgivelser, jobb, familie, venner etc.

Dette er egentlig gammelt nytt...

Har du det godt, liker du deg selv, tar du vare på deg selv både fysisk og psykisk, ja, da vil du automatisk møte omgivelsene med en mye større åpenhet og nærvær. Du vil sanse mere, få med deg av det som skjer "bak fasaden".  Være stille mens du lytter! 

Bedre rustet til å være en del av nødvendige forandringer. 

Du vil automatisk føle deg tryggere i møte med andre. Det betyr igjen du tar bedre beslutninger. 

Du skaper større tillit, trygghet, engasjement, inspirasjon, vekst - inspirerer andre til å gripe tak i sin egen indre bærekraft, som så igjen skaper........ Den gode spiralen er igang

Men hvordan få det til?


 

Vi må finne tilbake den glemte kapasiteten..


Hva skjedde?

Fra vi er bitte små starter separasjon fra vår indre natur. Vi lærer gi fra oss ansvar for oss selv.

Vi blir oppdratt. De voksne er eksperter som forteller oss hva vi skal gjøre. Viser oss hvordan vi skal gjøre.  ( sitt pent, ikke spis med fingrene, du er sulten når det er spisetid,  kun ha på gummistøvler i regnvær, ikke snakk mens jeg snakker, vent litt, sitt stille, stå pent i kø, ikke snakk nu, osv...)

På skolen er lærerne ekspertene. Ikke gjør noe før læreren gir deg lov , eller sier du skal. Les skriv  tenk som du får beskjed på.

På fritiden er det ledere som tar seg av den jobben. Leger tar ekspertjobben når det gjelder helse.

 Lovgivende makter skriver tykke bøker som forteller ALT om hvordan vi skal oppføre oss. Der fins diverse instanser av eksperter som forvalter alt for oss , politi, domstol, NAV, barnevern, mattilsyn.

en massiv enveiskjøring!


 Vi følger de regler holdninger vi har lært. Vi reagerer mest mulig hensiktsmessig isteden for ærlig. Vi lytter og observerer på omgivelsene for å finne ut hva vi skal mene føle tenke.  

 den gode kontakt med det naturlige indre har blitt neglisjert og overkjørt .Tilslutt mister vi kontakten til å høre og se innover.  Vi mister kontakten med den indre ærlige stemme, vi hører stort sett kun på kritikeren

 MEN den naturlige indre visdoms kraft er der

Det ligger der inne bak å hvisker til oss, forsøker rope oss opp, fortelle hvem vi egentlig er, hva  vi trenger, hva som egentlig er rett å gjøre.  "jeg føler meg helt kneblet av hvordan du lever!"

Vi hysjer, krever følelser, kropp og sjel gjør som forventet. Bli som de andre.

Det er en indre kamp, egentlig, for å holde nede noe vi tror ingen liker.. 

Resultatet er  vi kan bli selvkontrollerende, usikre, engstelige, slitne, utbrente, sinte,  frustrerte. Mister selvfølelse selvtillit, evnen til kjærlighet omsorg empati vennlighet raushet visner...

ja, du ser jo disse resultatene overalt.

Vi trenger gi naturen plassen tilbake i oss, 

vi trenger finne det autentiske oss igjen, åpne hjertene for både oss selv, hverandre og kloden vi bor på.

Vi trenger trygghet nok til å forandre verden til en romslig plass, ikke en kamp sone

Og vi trenger ikke masse små kopier av "hr og fru korrekt" 

Vi trenger deg og meg. 

Som alle disse forskjellige vakre planter og blomster tilsammen skaper en blomstereng på en nydelig sommerdag. Alle trengs  


Hvem blir jeg hvis naturen slipper til i meg?


Hvem blir jeg hvis den IKKE slipper til?


Hvordan får jeg til denne indre friheten, gjenforene med naturens univers som lever i og rundt meg

Her kommer Naturlig selvutvikling inn 

Med fokus på  selvansvar, selvoppdagelse, en dyp bevisstgjøring,  hvor du åpner den visdom som ligger fortrengt i deg. 


Dette er ikke et konsept, det er en indre selv-oppdagelses reise, med naturens visdom som mester.


Den beste utgave av deg selv 


når er du egentlig det?

Jo, - det er du nu, hele tiden. 

 Du trenger ikke lete

 efter en annen og bedre deg, 

det fins ikke

fordi du er god nok, nu og nu og nu....
Naturlig selvutvikling handler om:

-Forstå deg selv, og hvordan din indre natur virker, reagerer, agerer

-Like deg selv 

-Omfavne det du oppdager i deg

- bli feilbarlig med glede

- tør forandre deg

- Slutte fred med deg selv og din historie

-Kommunisere pent med deg selv, i respekt  ( lytte, snakke,  tenke)

-Være nysgjerrig! Også på dine indre verdier og kapaciteter

-Oppdage de store sammenhenger du er en del av. Innefra og ut

- virkelig oppleve hvordan nærvær, stillhet, vækker deg og dine sanser!

- virkelig oppleve din fantastiske tilhørighet med naturen og dens store visdom.

- forstå andre bedre og se hvordan du faktisk påvirker omgivelsene

-Ta ansvaret for deg og ditt liv, helt naturlig. 

-Vekke lysten til utvikling og vekst - fordi det er morsomt vokse

- åpne for kjærligheten, evnen til å elske.

- slippe til din spiritualitet, din mystikk . Helt naturlig

Vær mot deg selv og andre som du vil de (du og andre) skal være mot deg
for alle er vi deler av det store VI.
Økosystemer i økosystemer
Heri ligger en selvforsterkende magisk healing,

 Strukturen på den indre oppdagelses reise, 

ruteplanen. 

Min erfaring gjennom alle disse år, alle disse menneskemøter peker i samme retning:

Det handler om å gjenoppdage deg, eje deg. Ikke lære en ny teknikk du må mestre.

 Finn frem motet å kast deg ut i forandringens uvisse landskap,- for en bedre verden for alle.

Vi dykker inn i  7 hovedområder som skaper deg, din personlighet,  ditt indre univers. 

  Vi skal gjenoppdage de dype sannheter i deg og  hva som stopper deg, 

Jeg sier "vi" fordi du gjør denne jobben for deg selv, i deg selv, samtidig som vi gjør det i et åpensinnet fellesskap hvor vi støtter hverandre.

Regenerativ sannhet - når du gjør noe bra for deg selv, får det bedre,  vil alle vinne på det. Summen av gevinsten er  mye høyere enn innsatsen.

 - dette er en prosess hvor veien er målet. 

Vi skal forske, oppdage, revurdere, ekspandere, heale, akseptere, inkludere, regenerere. Filosofere. 

Jeg er den som viser veien, peker på ting å se, deler, forteller.  Men det er du som går!

Læring er ikke putte noe inn i andres hode. Læring er deg som åpner sinnet, er nysgjerrig, kjenner på visdommen som er tilgjengelig.
Å ta imot, undres, fordøye og utveksle er de fornemste oppgaver.

Du skal bli kjent med hvem du er, hva du kan. Oppdage indre resurser. Ikke minst, re-lære naturens lover og prinsipper, forutsetningen for vi kan bevare verden for de neste 7 generasjoner

Alt dette i et fellesskap av gjensidig respekt, med masse rom for deling, utveksling, undring, nærhet, fortrolighet.

du lærer også mer om 

 Mindfulness. meditasjon, stillhet, nærvær, deep listening, åpne sanser innover og utover, spiritualitet, instinkter, energier, universet, forskning, epigenetikk, speiling. mystikk. 

Vi jobber med hvordan forene og integrere alt dette i deg, så det skapes et naturlig lederskap, innefra


Jeg skal gi deg alt jeg kan, og sette deg på sporet av resten....


7 forskjellige nivåer       i ditt indre 

Det indre bor i hele din kropp, hjertet er festepunktet, møtepunktet for indre, ydre og spirituelle verden. 

Hjertet symboliserer denne indre visdom

Det er skjellsettende å åpne tilgangen til dype viten.

 Her inne får du kontakt med selvforståelsen, empatien, selv-kjærligheten, selv-respekt og så videre....

I ditt indre lever mulighetene for forandring, healing.

-Du blir bedre kjent med dine indre økosystemer, hva de er, hvordan de virker, hvordan alt jobber i det store samspill, hvordan de henger sammen som del av den store helheten. 

I oss fins logikk biologi og mystikk i en herlig blanding.  

Det indre er rett og slett superspennende !

-Du vil se nye måter å handle og tenke etterhvert som din bevissthet og viten vokser, åpne for nye muligheter i deg, finne dine egentlige verdier, som er det verden trenger nå.

 -Du får en dyp forståelse av naturens prinsipper i deg, hvordan dra nytte av de i din hverdag. Du vil sannsynligvis føle deg mer autentisk, sannferdig, intuitiv, og forstå både deg og andre bedre.

- Du vil skape innsikter og blomstre, åpne en ny naturlig biologisk måte å leve på , være leder på. 

- Din spiritualitet  har sin naturlige plass hele veien. Den skal du også bli bedre kjent med.

- Du vil  finne dine egne favoritt redskap for bedre indre helse, ro, trygghet, vishet, vitalitet og overskudd.  Redskap for påfyll som din egen meditasjon, mindfulness, gode ritualer, egen space....

 

Hva rommer det enkelte nivå? 

En liten fortelling om hver av de 7

Som sagt, alt er i en sammenhengende avhengighet, som organerne i din fysiske kropp. De lever tett, men likevel trenger man forstå dem individuelt , for å kunne få til en harmoni i kroppen.

på samme måte er det med det energetiske i oss. Derfor må vi dykke ned i  hvert enkelt "energiorgan" med "open-minded" nysgjerrighet. Her ligger så mye nøkler, dører, skattkister, forklaringer, innsikter. Visdom. Både for oss selv og for andre.


The wisdom of nature- Visdommen fra naturens prinsipper og love. Vi er skapt av naturens elementer, som en del av altsammen. Vårt indre følger evolusjonens veier selvom vi overser de.  

Du blir kjent med naturens måte å "tenke på" 

Du (re)lærer om naturens principper og lover hvordan de lever og virker i deg, som i andre. Lover om mangfold, forbundethet, tilpasning, deling, overflod, økosystemenes avhengighet, etc....

Hvordan disse lovene utspiller seg deg og i kommunikasjon og samspill.

Hvordan du aktivt og bevisst kan bruke prinsippene for å skape et mer fruktbart, blomstrende miljø for alle og alt.

Hva er egentlig våre instinkter,- vi finner tilbake til dem i oss

 Vi dykker inn i hvordan bruke den største mester, naturen, som en hjelper og veiviser .Vi lærer ikke om naturen, men av naturen.

The wisdom of the soil-visdommen fra den nærende jorden. omsorg og medmenneskelighet. Det å skape en god jord med den rette næring for deg å vokse i, trives og blomstre. 

Jorden, Moder Jord, er  kjærlighet, omsorg basis for all vekst. 

Hold din jord sund og frisk, levende.

Det betyr: Ta vare på deg selv, gi deg den hvile, inspirasjon, påfyll, frihet, utfordring, omsorg,  du trenger. Bli oppmerksom, positiv lyttende. Vær i naturen, gi deg din tid. 

det samme gjelder andre i dine omgivelser, bidra til god jord i ditt miljø.

 Hvis du pleier jorden hvor de rundt deg,- ansatte, ditt team, dine elever, din familie,  skal finne sin næring å vokse, ja da trives de, vokser blomstrer og utfolder seg, til beste for alle... 


Indigenous and ancient wisdom- Visdommen fra urfolk, vi stammer alle fra en urbefolkning å bærer en visdom vi kan gjenkjenne i dagens urbefolkning.

Naturfolkene som fortsatt lever i pakt med naturen har en utrolig dyp visdom levende i seg Det er utrolig spennende å finne ut mer om måten man lever i harmoni med naturen og hverandre. Du har den visdom i deg fra dine egne fjerne ur-forfedre. Gjennom å lære mer om og fra urfolk, vekkes din indre gamle visdom. Den vi trenger for igjen å leve i harmoni og forståelse med naturen , hverandre og kloden. The wisdom of my past- Kraften og visdommen fra vår historie, vår slekt, det liv vi har levd, erfaringer, har stor innflytelse på hele vår forståelse og utfoldelse av livet 

Dette er et mer tradisjonelt felt å dykke inn i ved selvutvikling. Fortsatt viktig! Hva er din bagasje, hva har du med deg på godt og vont fra din egen historie og fra slekten din. 

Vi går inn å skaper en bevissthet rundt dette, så du bedre kan jobbe med å forløse de gamle sår traumer og oppfattelser,- samt gjøre større nytte av det som er bra.

The wisdom of now- Nuets visdom der hvor vi er , hele tiden. Kraften er i nærværet, og en tilstedeværende bevisst  måte å handle på.

Det er nå vi lever. Nærvær , tilstedeværelse i deg, her og nå. Hvordan ta ordentlig vare på deg selv i en stresset informasjons- hverdag, med mange krav , både privat og jobb. Finne den gode balanse i livet til både påfyll, hvile, prestere, sejre, glede, elske, leke, forny.

Et studium i seg selv.

The wisdom of my core - Visdommen i min kjerne. Som al viten der trengs for å skape et træ fins i et frø, på samme måte fins all visdom til å skape deg, ditt liv, i din indre kjerne

Intuisjon, magefølelse er noe vi alle snakker om, men hva er det egentlig? Kan jeg stole på den, trene den ? Ja du kan stole på den (ikke forveksle med angst som snakker) Din intuisjon er kontakt til din kjerne. Her ligger all viten om deg, hva du trenger, hvem du egentlig er, din natur. Kjernen viser vei til å åpne din åndelighet. Den er en forbindelse til det store kollektive ubevisste. Forbindelsen til universell visdom, til essensen i deg og livet.Eco systems - De indre økosystemer lever og danser sammen i en årstidenes og naturens vals. De danser og bringer videre energi, kommunikasjon, utveksling i hele deg.

De følger naturens lover om hvordan alt sprer seg , vokser som fraktaler. Ikke lineært, ikke sirkulært, men fraktalt. Det er måten alt liv utvikler seg. Det er på denne måten denne forbindelsen med alt bevares, for alt henger sammen i fraktalene. 

Det gjelder ikke kun det fysiske i oss, også vår indre viten, vår energi, vår spiritualitet, og det vi lærer intellektuelt. 

Den gamle japanske healing metode Jin shin jyutsu har samlet all gammel viten i en unik måte å beskrive skabelsen, våre økosystemer, og hvordan de samhandler med jorden tiden og universet. Du får mulighet lære dette


Vi dykker dypere inn i alt dette. De får en helt spesiell oversikt og forståelse av dine økosystem og hvordan de fungerer sammen med andre i den store sammenhengen.


PRAKTISK

-veien blir til mens vi går, dette er en biologisk prosess.

  I første omgang holder vi webinarer. Jeg tenker vi bygge opp en hub når det er tid. Skaper et felleskap for indre vekst. 

Vi vil bruke naturen aktivt, går ut for å lære, lytte, se, kjenne , være, - jobbe med mesteren selv, naturen. Bålsamlinger er en naturlig del av dette. Trommen blir sikkert med.

Følg med på denne side og bestill nyhetsbrev her med info om kurs

* indicates required

Bedriften, organisasjonen,

 dens økosystem

fungerer akkurat som deg og ditt indre.....

Mennesket er natur, 

derfor, 

en organisasjon sammensatt av mennesker, er natur

Det betyr igjen, samme grunnelementer som lever i ditt indre, lever i en organisasjon.  

Naturens lover og prinsipper lever i en organisasjon, i verden, akkurat som de lever i deg. 

 Lær å navigere i deg selv, å du lærer navigere i verden ellers. 

Så alt hva du lærer her om deg og ditt indre kan du overføre å bruke i møte med andre. 

Du blir introdusert for spennende ting som foregår, 

bl.a. Regenerators. academy  en herlig 1 årig regenerativ lederutdannelse skapt av Laura Storm, på bakgrunn av boken regenerative leadership skrevet av Laura Storm og Giles Hutchins. Jeg deltok selv på kurset i 2022. Det var fabelaktig.

Giles Hutchins har nye spennende , både kurs og bøker. Han har en praktisk arbeidsbok for hvordan bli regenerativ leder  "leading by nature"  den vil jeg anbefale 

Sjekk hans hjemmeside

Det samme gjelder et  9 mndr kurs for "inner development of leaders"  InnerMBA et samarbeids prosjekt  mellom Soundstrue, LinkedIn, New York university. dette gjennomførte jeg 2021/2022

Vi vil også snakke biomimic. helt supert hvis du også har ting du ønsker dele