les mer på hovedsiden dortheleth.no

"Naturen som mentor"

Designing Life

 indre utvikling                selvledelse og  ledelse 

Veiledning    kurs   webinar Jeg er en regenerativ tenkende sjel, med naturen som inspirator og mentor

naturen forteller om generøsitet, deling, vennlighet, gjennomsiktighet, inkludering.

Derfor jobber jeg med utviklingen av Designing Life i "full offentlighet". 

Det betyr siden en organisk side, dvs. i evig vekst og foranding. Levende

Designing Life 

handler å skape forandring, vekst


Hvis du virkelig ønsker gjøre en forskjell må forandring starte innefra.  

Det skal føre med seg nye veier i handling, nye tankesett og verdier.

Det gjelder uansett hvilken forandring vi snakker om. 

Men hvordan gjør man ? Hvordan utvikle seg bærekraftig, regenerativt, omsorgsfullt, økonomisk? Skape ekte vekst?

Det skal vi snakke om her, enkeltmennesket og enkeltmennesket i bedriften


Gir følgende utsagn resonans?       

-Vi trenger finne tilbake til vår indre dype natur, den ekte, autentiske, for å ta bedre vare på oss   selv, hverandre og naturen.

-Vi trenger nye organiske ledelsesprinsipper i vårt  samfunn, hele veien fra organisasjoner til oss selv. 

- Alt henger sammen, vi påvirker hverandre og er avhengig av hverandre på godt og vont. På tide å tenke vi isteden for kun jeg.

-våre livsverdier og tanke/handle-mønstre  må forandres fra en mekanisk livssyn til  systemisk,  

-Det spirituelle (merk- ikke religiøse) trenger få plass i oss, i våre liv. Vi må lytte mer til naturen, naturfolk og gamle tiders visdom, våre indre speil vil vise oss at det fortsatt er der, lever dypt i oss.

- Naturen er familie,  vi må behandle den som likestilt, ta vare på den, respektere den, blir kjent med alt, isteden for som nå, se på naturen som noe skapt til vårt behag, forbruk og underholdning. En tivoliarena hvor det er fritt frem herje som vi lyster.

Da er du på rett plassKort om meg 

Jeg er et spirituelt naturmenneske og har en fartstid på mer enn 30 år i å jobbe med mennesker. Jeg har hatt tusenvis av menneskemøter i både  terapi veiledning meditasjon og kurs.

Mitt arbeide handler om det dype i oss. Der hvor det ofte er vanskelig. Vi går inn i hvem du egentlig  er, hvordan du har det, hva du sliter med av hindringer i livet. Hva muligheter du har. Nye tanker og verdier får plass.

Jeg er levende opptatt av naturen og dens genialitet, hvordan vi kan lære. Passer fint jeg selv er en evig student.

Som "oppvarmning" før dette hadde jeg en kort lynkarriere i produksjons- ledelse, etterfulgt av en karriere innen trenings ledelse. 

Du kan lese mer om meg her


 Hva satte  igang prosjekt Designing life 


Det er en rød tråd som går igjen i menneskemøtene jeg har hatt i jobben:

Vi har mistet kontakten med vår dypeste identitet. Vår indre naturlige visdom.

konsekvensen:

- Det er vanskelig finne ut hvem man egentlig er. Mange føler seg fremmedgjort i verden, finner ikke ut hvor man hører til. 

- Man eier ikke livet sitt, følge de andre,  hører ikke på sin egen stemme. 

- Man lever ikke det livet man ønsker. Vet nesten ikke hva det er. 

-Kommunisere ikke sine egne behov og tanker. Mange sliter med å strekke til, finne seg selv i denne verden. 

- Det er vanskelig å ta vare på fellesskapet. Konkurranse tar plassen for samhørighet mellom folk, 

Gjennom alle disse år har jeg sett hvordan "utviklingen" har gjort mennesker mer og mer adskilt fra naturen, hvor stresset og ulykkelig det har gjort oss. 

- vi  glemmer natur er en del av oss. Vi er en del av naturen.

Naturfolk har bevart noe vi har mistet, den god kontakt med naturens logikk i oss. For meg å se trenger vi virkelig finne tilbake til den, ikke som naturfolk, men som oss, "utslitte siviliserte" der tar ved lære å gjør et skifte til det gode. 

Derfor skapte jeg Naturlig selvutvikling

Gjennom en god blanding av spiritualitet, naturalitet, erfaring, gamelkone-klokskap oppstod en litt annen selvutvikling, hvor det ikke kun er følelser selvforståelse og selvrealisering som er sentralt.


Jeg ser også hvor stor forskjell når folk finner tilbake til seg selv.
Ser den store forskjell når de trives på jobb.
Når du som er leder har det godt, åpner forandringens mirakel seg..


MITT VENDEPUNKT

Covid kom å snudde opp ned på alt.  Klima, miljø og naturkriser bare akselererte. 

 Jeg tenkte, nu må jeg bare gjøre noe!

Det ble starten på den store omstilling. 

Gjøre alvor av å avslutte 1-1 her på klinikken.

Jeg er en rar blanding av spiritualitet, natur og ledelses interesse, så jeg satte igang forske (igjen) på egenhånd, og tok noen valg. 21-22  tok jeg videreutdannelse på Inner MBA. En lederutdannelse med fokus på indre ledelse, skapt av Sounds True i samarbeid med LinkedIn og New York University . Utrolig inspirerende!  2022 avsluttet jeg et 1-årig forløp på regenerator.academy, ledet av Laura Storm. Også denne var virkelig skjellsettende. 

Det har resultert i vi er igang skape et handlingsrettet nettverk av Regeneratorer her i Norge. Kjempespennende og viktig! 

Veldig merkelig å se seg selv i moderne ledelsesutviklings-speil, realiteten er den jobb jeg har gjort i 25 år med klienter på benk og veiledning, er akkurat det som etterspørges nå, hvordan ledere kan ta bedre vare på seg selv,  vokse på en sund god måte å samtidig følge med en krevende og rask utvikling. Det gjør man best ved å la  naturlige regenerative, systemiske prinsipper  "rulle inn over landskapet"

Jeg , gamle konen ved bålet, trenger virkelig gi videre all denne min viten til de nye flotte hjelpere- veiledere, coach'er HR-folk, friske kloke krefter som søker.
Klar til å dykke inn i det dype fundamentet fra naturens og gamle tiders visdom, full av gull for en bærekraftig, regenerativ vei videre.

Dette skapte Organisk ledelse   

3 leveregler følger meg
Walk my talk
The only way out is in
You cannot solve the problems with the same thoughts that created themNok om meg , til saken


Foreløpig er "Designing life"  fordelt på 3 landskaper:


ORGANISK LEDELSE

NATURLIG SELVUTVIKLING

NATUR SPIRITUALITET /  ØKOSYSTEMISK TENKNING

Når du åpner opp for naturen i deg vil det på magisk vis oppstå nye verdier, nye tanker og nye muligheter dukke frem.              

  - til felles beste.

Jin shin jyutsu, 

-en enkel gammel japansk metode for naturlig healing og selvhjelp, jeg har jobbet med og undervist i gjennom 15 år, er fortsatt en del av meg. Den blir med på lasset, som en uhyre effektiv sak å ha i sin førstehjelpskasse! De som vil, skal få lære seg dette unike system. 

Meld deg på nyhetsbrevet

Jeg sender kun når jeg har noe å fortelle

Av jord er du kommet....

Essensen i oss er skapt av naturens grunnlov

- Vi vil gjenoppdage naturens grunnlover som også er i deg og som dypest sett bestemmer alt. ..             Kanskje du ikke hører de, men de er der! Spiller dere på lag kan du få til alt 

-  Naturen, med billioner av års erfaring, vår viktigste læremester.  Vi er en del av naturen, et økosystem i økosystemene, som alle trives efter samme regler. 

- Vi trenger gå innover, "gjenopplive" denne grunnloven. Da vil ditt naturlige potensiale, vokse frem å blomstre. Her og nu. Et verdiskifte vil vokse frem i deg

- Fra naturens hånd er vi styrt av et indre fleksibelt årvåken selvregulerende magisk system.                      Dessverre har det blitt helt overkjørt og bedøvet av den moderne verden.

- du reparerer magien ved å ta tilbake naturens naturlige tankesett.   Når du finner naturkreftene i deg kan du lettere kjenne hvem du er, å vokse videre til felles beste. 

- Din vekst og forandring sprer seg som ringe i vannet, skaper forandring. En av de viktigste naturlovene som er virkelig å ta innover seg. Det nytter gjøre noe!


Hvorfor lytte til naturen? 

Vi snakker om visdom og erfaring som er billioner av år gammel.              

 Om en logikk som funker, i motsetning til vår.


Eksempler på naturlover nederst på denne siden.

building community

Web of Life, Livets nett

Alt henger sammen, forbundet med hverandre i et samspill.    

Vi er alle økosystemer, satt sammen av utallige mindre økosystemer i samspill 

og vi er en del av større økosystemer som igjen er deler av større økosystemer.

 Til sammen er det Livets nett 

Alt i samspill, hvor bevegelse sprer seg som i et edderkopp spindel.


Jeg vil utfordre tanker, verdier og løsnings-vaner, 

 Jeg kommer med mye nytt tankegods og inspirasjon til dere som ønsker forandre, bidra til bærekraftig utvikling. 

Vi bringer sammen visdom fra -urfolk, naturfolk, naturspiritualisme og gamle skrifter som Tao te ching. Blander det med nye tanker og visdom fra "regeneratorer" som Laura Storm, Leen Gorissen, Giles Hutchins,

Naturlig selvutvikling

webinar/kurs/1-1 veiledning


Her er fokus på deg, ditt indre naturlige gjemte landskap, 

her fins dine viktigste navigasjonsutstyr , ganske gjengrodd, overvokst  utenfra av verdens spilleregler 


Du dykker inni dine økosystem, din indre natur, din spiritualitet, urmennesket i deg, dine instinkter.

Finner tilbake til forbunnetheten med resten av naturen. Åpner for andre nye veier å leve være vokse trives. Åpner for din spiritualitet, indre frihet.

Finner tilbake til det indre selvansvar, det selvstyrende, de faktiske ikke-økonomiske verdier

åpner for det landskapet hvor du tilhører noe større, VI - deg, de rundt deg, verden og naturen.  

Vil du være med forandre verden må du starte innefra, i deg

Workshop er en levende organisme.
Den blir unik ut fra deltakere, behov og tematikk

Organisk ledelse, 

webinar /workshop / veiledning


For all type ledelse: bedrifter, institusjoner, foreninger, familie,  selv-ledelse

-- Du vil få en AHA opplevelsene når du skjønner hvor enkelt og nærliggende og forløsende det faktisk er, å tenke på samme måte som naturen.

Målet er å skape nytenkende økologiske gode ledere som er klar for å ta en utfordring å tenke nytt, natur-solidarisk, systemisk. Mennesker som er trygge nok til å starte med seg selv, all forandring starter innefra. 

Det er ganske krevende å være leder, menneske, foreldre, partner, venn og visjonær i en og samme kropp! Samtidig skal man følge med en foranderlig verden. 

Hvordan bevare roen, oversikten, seg selv? Bærekraft handler også om å bevare mennesker, bevare deg, pleie din indre bærekraft.

Naturens grunnlover er de glemte resurser i oss. Vi hører de ikke, men vi kan kjenne de. Dypest sett er det de som bestemmer våre handlinger og følelser.

- få kontakt med naturens grunnlover i deg,                                                                                                                              - du  vil forstå både deg selv og andre bedre,                                                                                                                         - kunne se relasjoner med andre øyne,                                                                                                                                      - bli en bedre lytter,                                                                                                                                                                     - bli mer kreativ -trygg ,                                                                                                                                                               - se nye muligheter. 

Vi jobber med redskap som Deep Listening. Nærvær. Focus. Meditasjon  og mindfulness

Du introduseres for regenerativ ledelse, biomimic, økologisk og systemisk tenkning. Spirituel ledelse.

- Vi bruker naturen som speil og veileder. hvordan forstå naturens lærdom og visdom

- jobbe bevist med det kollektive kommunikasjonsfelt. The web of life.

- Vi snakker om moderne forskning og historiske sammenheng

En god bærekraftig spiral er i gang.....Designing life handler ikke om å gå tilbake til steinalderen,
men om å dykke inn i naturens uendelige visdom. Lytte, lære.

Levende kursholder

 jordnær   inspirerende  begeistret   

100% tilstede  intuitiv og direkte

fra jin shin jyutsu workshop i Horten

Meditasjon og mindfulness

Det spirituelle liv er en viktig del av deg. Dessverre blir det ofte forsømt og nedprioritert i en travel hverdag.                                                                   

Heldigvis oppdager flere og flere hvordan ting som:  mindfulness, meditasjon,  ute-pauser hvile/stillerom eller yoga på arbeidsplassen gir åpenbare raske resultater hos hver enkelt.

Lavere stressnivå, bedre oversikt og konsentrasjon. Mindre irritasjon, bedre lytter.  Arbeidsmiljøet blir betydelig bedre, alle presterer bedre, den gode spiralen er i gang

Meditasjon og mindfulness er viktigere enn noen gang.
Vi trenger finne nærvær, ro.
Finne den plass i oss selv hvor tanke-stormen kan legge seg.

Min egen praksis 

For meg har meditasjon vært livreddende. Gjennom snart 30 år har jeg meditert daglig. Det er min indre hygiene. Jeg blir klar, nærværende, trygg, groundet.  Jeg bruker også meditasjon når livet koker, og jeg trenger finne svar. 

Zen buddhismen er min veiviser

I mange år har jeg  guidet meditasjonsdager, arrangert helgekurs, å reist rundt hvor jeg har vært invitert. Her har jeg både tromming  og guiding sentralt Det er utrolig flott å se hvor kraftfullt deltakere opplever meditasjon. Finner sin ro og klarhet. Mange har virkelig fått et nytt livsberikende redskap.

Meditasjon kan være så mangt:

-Sitte i ro og stillhet på min meditasjonspute, inne eller ute.         

- Fyre opp et bål, være der i stillhet eller  tromme.         

 -Gå sakte i skogen sanse alt rundt meg.

- Sitte i skogen i stillhet    

 -møte mine åndelige hjelpere for veiledning eller healing   

 -sitte  ute/ i skogen i dyp nærvær.     

- gjøre jin shin jyutsu flows meditativt.   


Mindfulness er nærvær. Det er en oppmerksomhets reise i deg, din fysiske kropp, energi, sjel, følelser  stemning - her og nå. Det beste anti-stress middel.                                   

Du kan gjøre en øvelse på 3 minutter, å føle deg revitalisert, roligere. Balansert.

Moderne ledelse har oppdaget at "Mindfulness and compassion" ,nærvær og medmenneskelighet. Mange bedrifter og ledere opplever hvordan det å fokusere på disse menneskelige verdier er langt mer suksessfullt enn prestasjonspress og profittjag.  Spesielt siden 2020 har mange prioritert å gi tid til dette

Det gir håp ! Jeg håper det blir like naturlig å prioritere sin mindfulness som sin matpause.


Det forskes mye på meditasjon og mindfulness, hvordan hjernen oppfører seg, hvilke fordeler kropp sinn og sjel oppnår. Du finner mye av dette tilgjengelig på nett.


Naturspiritualitet

Jeg har i mange år hatt mentorgrupper. De er populære gode spirituelle og livsutviklende.  

 (les tidligere tema her :klikk )

Enten som enkeltstående kurs, åpen for alle . Eller en liten gruppe som møtes med jevne mellomrom. Hvert treff med nytt tema vi dykker ned i.

 Gruppene er intense, vi dykker så langt inn i temaet som overhode mulig der og da. Etter foredrag/samtale guider jeg en meditasjon innover, for å møte det vi har snakket om i deg. Sterke saker. Vi kan ha vårt treff ute eller inne.

Vi skaper en plass med likeverdighet, hvor vi støtter og bygger hverandre. Her skapes mange gode varige bånd

Mentorgrupper er en form jeg kommer til å bruke til spirituell ledelse etterhvert.

naturspirituell ledelse


økosystem tenkning

mer kommer............................

Ta gjerne

 ta gjerne kontakt for en prat

d@dortheleth.no  eller  +47 97515019Mer om naturens grunnlover

De fleste av grunnlovene kjenner vi egentlig mest som floskler,  men de er faktisk sannheter som gjelder, og som vi bør ta inn over oss, - selv om de er mer usynlige

På samme måte som vi forholder os til tyngdekraften og hvordan ild fungerer !

Naturen har utviklet og spesialisert systemer i billioner av år. 

Derfor er naturen vår suverent beste mest erfarne læremester på alle områder. På tide vi lytter og lærer. Vi bør behandle naturen med samme respekt og likeverd som var det din familie eller beste venn.

Naturens grunnlov beskriver  grunnleggende psykologiske mekanismer, samt fysiske og energetiske regler som gjelder for alt liv. 

som grener fra en trestamme har hver enkelt levende skapning egne regler i tillegg til en forankring i stammen


Naturens lov er ikke vedtatt eller forhandlet frem.        

Den er en iboende sannhet. Den forteller hvordan livet opprettholder seg på jorden.  

På tide ta den på alvor?

tenk over hva det egentlig betyr. 

Hva skjer hvis vi faktisk åpner sinnet å handler efter disse naturens lover  ?

Isteden for som nå, hvor ganske mye tanker og handlinger er strategier skapt av frykt 

 " sådan er nu reglene"   "det er meg før deg"    " det gjelder å mele sin egen kake"  " har ikke tid å jobbe med meg selv"   " jeg ansetter helst en som meg, det er tryggest"  "Spiller ingen rolle hva jeg gjør"   "alt for en god aksjekurs"

ser du mulighetene for en ny vekst ligger der, rett foran deg, ?

Naturens lover er utrolig effektive redskap for forandring på alle tenkelige plan. 

 i deg, i bedriften, i organisasjon, i nærmiljø, i familien, i økonomien, i produktivitet.....

Fordi de lever i oss alle, og det er nu engang folk som er bærebjelken i vår menneskeverden.


eksempler på naturens lover

Inspirasjon

regenerative leadership
klikk her 
Natural Intelligens 
klikk 
tao te ching
klikk 
Inner MBA
klikk 
Biomimic
klikk 
Bioneers
klikk 
                Wisdom keeper                  Ilarion Merculieff
 klikk
Leading by nature
Giles Hutchins 
ask nature. Genial side med
naturen som læremester
klikk 
Biomimicry
Janine M. Benyus 
Jeremy Hunter,
how to change your future
power of meditation 
klikk 

 tilbake til min hjemmeside