les mer på hovedsiden dortheleth.no

Designing life

Bakgrunnen for designing life

Jeg er et  spirituelt naturmenneske og har en fartstid på mer enn 30 år i å jobbe med mennesker, både i terapi veiledning meditasjon og kurs.

Mitt arbeide handler om det dype i oss. Der hvor det ofte er vanskelig. Vi går inn i hvem du er, hvordan du har det, hva du sliter med av hindringer i livet. Hva muligheter du har.

To tema har dominert som en rød tråd.

- Hvor vanskelig det er finne ut hvem jeg egentlig er.  Mange føler seg fremmedgjorte i verden, finner ikke ut hvor de hører til. problemer med relasjoner.

- Hvor vanskelig det er å eie sitt liv. Bli trygg nok til ikke bare følge de andre, men høre på sin egen stemme. Leve det livet man ønsker. Problemer med kommunikasjon

Vi har mistet kontakten med vår dypeste identitet. Vår indre naturlige visdom. 

Gjennom alle disse år har jeg sett hvordan "utviklingen" har gjort mennesker mer og mer adskilt fra naturen,  hvor stresset og ulykkelig det har gjort oss. 

Nu går alt over stokk og sten her i verden.

Jeg er kreativ og resultatorientert, så jeg tenkte : jeg må gjøre mer!  Opp igjennom  årene har jeg jobbet mye både med ledere og folk som sliter på jobb. Jeg ser hvor stor forskjell det gjør for levemiljøet når det menneske som er "inni" lederen jobber med seg selv

Vi må ikke glemme de unge som skal ta over. Fordi har jeg selv hatt tøffe tak som ung, og senere kjempet for en datter som har vært alvorlig syk i mange år hvor super-viktig det er å skape det beste jordsmonn for ungdom å vokse i. 

Så jeg videreutdannet meg på Inner MBA. En lederutdannelse med fokus på indre ledelse, skapt av New York University i samarbeide med Sounds True. Utrolig inspirerende. 2022 avsluttet jeg et 1-årig forløp på regenerator.academy, ledet av Laura Storm. Også denne var skjellsettende.

 Plutselig så jeg 40 års erfaringer samlet i én ny kontekst. Alt handler om å skape vekst i lag med sin indre natur, heale, eie livet.

Det er bakgrunnen for Designing Life


Foreløpig er "Designing life" 

 fordelt på 4 landskaper:


 NATURLIG LEDELSE

NATURLIG SELVUTVIKLING

 SPIRITUALITET 

UNGDOM/UNGE VOKSNE

Når du åpner opp for naturen i deg vil det på magisk vis oppstå nye verdier, nye tanker og nye muligheter dukke frem.              

  - til felles beste.

Naturlig selvutvikling

Fokus på deg, ditt indre naturlige gjemte landskap, der hvor noe av det viktigste navigasjonsutstyr vi har, våre instinkter, ligger ganske gjengrodd, overvokst av utenfra kommende spilleregler du følger.

Det landskapet hvor du er deg som en del av noe større, et VI som består av deg, de rundt deg, resten av verden og naturen.  "Purposedriven, not profit driven"

Regenerativ selvutvikling.

Essensen i oss er skapt av naturens grunnlov

- Vi vil gjenoppdage naturens grunnlover som også er i deg og som dypest sett bestemmer alt. ..             Kanskje du ikke hører de, men de er der! Spiller dere på lag kan du få til alt 

-  Naturen, med billioner av års erfaring, vår viktigste læremester.  Vi er en del av naturen, et økosystem i økosystemene, som alle trives efter samme regler. 

- Vi trenger gå innover, "gjenopplive" denne grunnloven. Da vil ditt naturlige potensiale, vokse frem å blomstre. Her og nu. Et verdiskifte vil vokse frem i deg

- Fra naturens hånd er vi styrt av et indre fleksibelt årvåken selvregulerende magisk system.                      Dessverre har det blitt helt overkjørt og bedøvet av den moderne verden.

- du reparerer magien ved å ta tilbake naturens naturlige tankesett.   Når du finner naturkreftene i deg kan du lettere kjenne hvem du er, å vokse videre til felles beste. 

- Din vekst og forandring sprer seg som ringe i vannet, skaper forandring. En av de viktigste naturlovene som er virkelig å ta innover seg. Det nytter gjøre noe!


Hvorfor lytte til naturen? 

Vi snakker om visdom og erfaring som er billioner av år gammel.        Om en logikk som funker, i motsetning til vår.


Eksempler på naturlover nederst på denne siden.

Web of Life, Livets nett

Alt henger sammen, forbundet med hverandre i et samspill.    

Vi er alle økosystemer, satt sammen av utallige mindre økosystemer i samspill og vi er en del av utallige andre økosystemer i samspill, forbundet med hverandre.

Til sammen er det Livets nett 


 Foredrag

Regenerativ ledelse og selvutvikling

Det handler om å oppdage naturlovene igjen å ta i bruk disse geniale styringsredskap

både selv-ledelse, og ledelse i samspill med andre

De beste foredrag er de som tilpasses dere. ta kontakt så ordner vi det

( konkret jordnært inspirerende og begeistret ) 


  Forandringens mirakel

Vi forsker i spørsmål som:

Hva er naturens grunnlov? Hva er forskjellen fra vår skrevne?

Hva skjer hvis begge lovverk  får samme viktighet i samfunnet? I våre liv tanker og handling?

og det å finne til tilbake til seg selv, sin egentlige stemme, det vi egentlig vet men har glemt. 

Hva skjer hvis vi melder oss inn i naturen igjen, åpne for den dype forbindelse vi faktisk har ? Er det så helt enkelt...

Vi kan lære mye av de som aldri stengte forbindelsen, naturfolkene.

Hvordan kan man leve uten advokater, politi offentlige instanser, byråkrati, demokrati, tusenvis av sider med love regler og bestemmelser?

- hvordan naturens logikk skaper et miljø med overflod samhandling og ekte vekst. 

Rundt i verden er tanker som dette allerede i gang med å skape fremtidens ledelse.


Jeg vil utfordre tanker, verdier og løsnings-vaner, 

 Jeg gir deg ganske mye nytt tankegods og inspirasjon for dere som ønsker forandre, bidra til bærekraftig utvikling. 

Vi bringer in visdom - fra urfolk, naturfolk naturspiritualisme og gamle skrifter som Tao te ching, 

- fra nye tenkere som Leen Gorissen, Laura Storm. 

- fra nye retninger som biomimic, regenerativ ledelse, systemisk ledelse, 


Alt underbygges med eksempler

Workshop er en levende organisme
Vi snekrer et opplegg ut fra behov og tematikk dere ønsker sette fokus på. 


Et eksempel er webinaret sammen med WakeMeUp, som vi nå (høst 2022) skal teste ut i pilotprosjekt sammen med ungdom, skreddersy til dem. 


 Webinar for ungdom/unge voksne


WakeMeUp og jeg er igang utvikle en workshop / webinar for ungdom. 

WakeMeUp er en flott idealistisk organisasjon hvor frivillige profesjonelle hjelper unge med gratis veiledning og coaching. Det hele foregår via en app. Samtidig arrangerer de ulike kurs og events. 


 Det er ganske utfordrende å være ung nå. Der er flere valg enn noen gang, samtidig med verden er mer uoversiktlig og foranderlig enn noen gang.

Som jeg beskrev over, har jeg selv kjent de på kroppen i mange år.  - Mange unge og foreldre til unge, har søkt hjelp hos meg i årenes løp. De fleste opplever hvordan fellesskapet bare krever og krever. Med dette webinar håper vi gi ungdom tilbake styrke og kraft.

Webinaret handler om å finne mer klarhet. Bli bedre kjent med deg selv, ditt indre og dine talenter. Styrke selvfølelsen. 

Det er en utfordring eie sitt liv, gjøre egne erfaringer og feil. Selv velge hva er best for meg nu. 

Vi snur tanker. Oppdager verdier. Får ideer og inspirasjon, glede. Vi lytter og støtter hverandre. 

Det handler om å skape et liv som har en retning du liker og  hvor DU liker deg. - hele veien ! 


organisk veiledning

Tilrettelagt veiledning for den enkelte, ledergruppen, team, styret

Flere og flere ønsker være med i forandringen til en mer bærekraftig verden. Men hvordan skal man implementere utvikle og forandre i en bedrift eller organisasjon?

Det er der jeg kan hjelpe. Deep listening er et viktig virkemiddel for meg. Jeg danner meg et bilde av en organisk vei. Det vil si en vei som utvikler seg i takt med dere, som en plante vokser etter de til enhver tid gjeldende forhold. 

Der starter vi forandringsprosessen

All forandring starter innefra. I oss hver især. Hvis en leder utvikler deg , vokser, får det bedre skaper det helt automatisk ringvirkninger til det bedre i omgivelsene.

Hvilken vei den enkelte trenger gå vil bestandig være individuelt, men en ting er sikkert, alle trenger få del i den nye viten som blomstrer frem og få nye gode konkrete redskap. Alle trenger vi gi vårt indre mer positiv oppmerksomhet.

Organisk veiledning 

- er som en levende organisme, konstant tilpasset dere og omstendighetene til enhver tid.

-Hvordan kan man finne redskap som skaper  utvikling i deg som leder så du får det bedre, får mer plass til mennesket, ditt liv, samtidig som du følger med i fronten av utviklingen mot et bærekraftig regenerativt samfunn?

- Hvordan skape et felles rom så denne utvikling får mulighet vokse og trives?

- Her fins ikke et standardsvar, kun en individuel organisk vei. 

Jeg veileder dere igjennom dette. Veiledningen er helt individuel tilpasset , foranderlig og konkret . Jeg er inspiratoren som presenterer nye naturlige redskap og speil så vi sammen skaper DEN unike utviklingen.

 Vi jobber gjennom foredrag, samtaler, grupper, undervisning. Vi bruker både naturen, nett og arbeidsplassen.

Naturen og naturens logikk er en viktig kilde til viten forståelse og handling.

Eneste betingelse: Det må fins et frø av vilje til forandring innsats og selvansvar.

Det er mye spennende vokser frem i verden, nye tanker, redskap og rammeverk. Et eksempel er prosjektet  IDG,  Inner development goal, med utspring i FN mål for Bærekraft.


Naturlig ledelse

webinar /workshop

Handler om all type ledelse, bedrifter, institusjoner, foreninger, familie, deg

-- Du vil få en AHA opplevelsene når du skjønner hvor enkelt og nærliggende og forløsende det faktisk er, å tenke på samme måte som naturen.

Målet er å skape nytenkende økologiske gode ledere som er klar for å ta en utfordring å tenke nytt, natur-solidarisk, regenerativt. Mennesker som er trygge nok til å starte med seg selv, all forandring starter innefra. 

Det er ganske krevende å være leder, menneske, foreldre, partner, venn og visjonær i en og samme kropp! Samtidig skal man følge med en foranderlig verden. 

Hvordan bevare roen, oversikten, seg selv? Bærekraft handler også om å bevare mennesker, bevare deg.

Naturens grunnlover er de glemte resurser i oss. Vi hører de ikke, men vi kan kjenne de. Dypest sett er det de som bestemmer våre handlinger og følelser.

- få kontakt med naturens grunnlover i deg,                                                                                                    - du  vil forstå både deg selv og andre bedre,                                                                                              - kunne se relasjoner med andre øyne,                                                                                                              - bli en bedre lytter,                                                                                                                                            - bli mer kreativ -trygg ,                                                                                                                                      - se nye muligheter. 

Vi jobber med ting som Deep Listening. Nærvær. Focus. Meditasjon  og mindfulness

Du introduseres for regenerativ ledelse, biomimic, økologisk og systemisk tenkning. 

- Vi bruker naturen som speil og veileder. hvordan forstå naturens lærdom og visdom?

- jobbe bevist med det kollektive kommunikasjonsfelt. The web of life.

- Vi snakker om moderne forskning og historiske sammenheng

En god bærekraftig spiral er i gang.....


- vi har en uformell tone med god plass til både snakk, deling og praktiske øvelser. På samlinger er vi både inne og i naturen, tenner bål om mulig, 

Vi kan dykke dypere inn i  selvutviklings delen, som beskrevet i Regenerativ selvutvikling

Designing life handler ikke om å gå tilbake til steinalderen,                men om å dykke inn i naturens uendelige visdom å lytte, lære.

Levende kursholder

fra jin shin jyutsu workshop i Horten

Meditasjon og mindfulness

Det spirituelle liv er en viktig del av deg. Dessverre blir det ofte forsømt og nedprioritert i en travel hverdag.                                                                                                                                                      Heldigvis oppdager flere og flere bedrifter hvordan ting som mindfulness, meditasjon,  ute-pauser hvile/stillerom eller yoga på arbeidsplassen gir åpenbare raske resultater hos hver enkelt.

Lavere stressnivå, bedre oversikt og konsentrasjon. Mindre irritasjon, bedre lytter.  Arbeidsmiljøet blir betydelig bedre, alle presterer bedre, den gode spiralen er i gang

Meditasjon og mindfulness er viktigere enn noen gang.                             Vi trenger finne nærvær, ro.                                                                                 Finne den plass i oss selv hvor tanke-stormen kan legge seg.


Min egen praksis

 For meg har meditasjon vært livreddende. Gjennom snart 30 år har jeg meditert daglig. Det er min indre hygiene. Jeg blir klar, nærværende, trygg, groundet.  Jeg bruker også meditasjon når livet koker, å jeg trenger finne svar. 

Jeg har guidet meditasjonsdager, arrangert helgekurs, å reist rundt hvor jeg har vært invitert. Det er utrolig flott å se hvor kraftfullt deltakere opplever meditasjon. Finner sin ro og klarhet. Mange har virkelig fått et nytt livsberikende redskap.

Meditasjon kan være så mangt:

-Sitte i ro og stillhet på min meditasjonspute, inne eller ute.         

- Fyre opp et bål, være der i stillhet eller  tromme.         

 -Gå sakte i skogen sanse alt rundt meg.

- Sitte i skogen i stillhet    

 -møte mine åndelige hjelpere for veiledning eller healing   

 -sitte  ute/ i skogen i dyp nærvær.     

- gjøre jin shin jyutsu flows meditativt.   


Mindfulness er nærvær. Det er en oppmerksomhets reise i deg, din fysiske kropp, energi, sjel, følelser  stemning - her og nå. Det beste anti-stress middel.                                   

Du kan gjøre en øvelse på 3 minutter, å føle deg revitalisert, roligere. Balansert.

Moderne ledelse har oppdaget at "Mindfulness and compassion" ,nærvær og medmenneskelighet. Mange bedrifter og ledere opplever hvordan det å fokusere på disse menneskelige verdier er langt mer suksessfullt enn prestasjonspress og profittjag.  Spesielt siden 2020 har mange prioritert å gi tid til dette

Det gir håp ! Jeg håper det blir like naturlig å prioritere sin mindfulness som sin matpause.

Lyst å vite mer / lære ?  

Ta kontakt, det er enkelt å lære. Jeg kan komme til dere, eller veileder på zoom


Det forskes mye på meditasjon og mindfulness, hvordan hjernen oppfører seg, hvilke fordeler kropp sinn og sjel oppnår. Du finner mye av dette tilgjengelig på nett.


 Spirituelle grupper & Workshops

Jeg har i mange år hatt mentorgrupper. De er populære gode spirituelle og livsutviklende. (les tidligere tema her :klikk )

Enten som enkeltstående åpen for alle . Eller en liten gruppe som møtes med jevne mellomrom. Hvert treff med nytt tema vi dykker ned i. En kveld eller heldag med: Mindfulness, deling, foredrag/snakk, meditasjon.

Vi skaper en plass med likeverdighet, hvor vi støtter og bygger hverandre.

naturspirituell meditasjon og workshops

Jeg har startet opp igjen med natur-spirituelle workshops og kurs. med meditasjon, trommereise, snakk rundt bålet.

Hver gang fokuserer vi på et spesielt område

Først ut er en workshop: Bygge og kode sin egen talisman. 

En måte å skape indre ro, trygghet, holde tanker og beslutninger klare.

les mer

Interessert i foredrag workshop 
live eller webinar ?
Send et par ord  og jeg vil ta kontakt så raskt som mulig.

d@dortheleth.no  eller 97515019

Mer om naturens grunnlover

De fleste av grunnlovene kjenner vi egentlig mest som floskler,  men de er faktisk sannheter som gjelder, og som vi bør ta inn over oss, - selv om de er mer usynlige

På samme måte som vi forholder os til tyngdekraften og hvordan ild fungerer !

Naturen har utviklet og spesialisert systemer i billioner av år. 

Derfor er naturen vår suverent beste mest erfarne læremester på alle områder. På tide vi lytter og lærer. Vi bør behandle naturen med samme respekt og likeverd som var det din familie eller beste venn.

Naturens grunnlov beskriver  grunnleggende psykologiske mekanismer, samt fysiske og energetiske regler som gjelder for alt liv. 

som grener fra en trestamme har hver enkelt levende skapning egne regler i tillegg til en forankring i stammen


Naturens lovverk er ikke vedtatt eller forhandlet frem.        

Den er en iboende sannhet. Den forteller hvordan livet opprettholder seg på jorden.  På tide ta den på alvor?

eksempler

tenk ordentlig over hva det egentlig betyr. 

Hva skjer hvis vi faktisk åpner sinnet å handler efter disse naturens lover  ?

Isteden for som nå, hvor ganske mye tanker og handlinger er strategier skapt av frykt 

 " sådan er nu reglene"   "det er meg før deg"    " det gjelder å mele sin egen kake"  " har ikke tid å jobbe med meg selv"   " jeg ansetter helst en som meg, det er tryggest"  "Spiller ingen rolle hva jeg gjør"   "alt for en god aksjekurs"

ser du mulighetene for en ny vekst ligger der, rett foran deg, ?

    På workshop dykker vi inn i Naturens lover, finner nye fruktbare enkle veier for deg, oss, til beste for alle

Inspirasjon

regenerative leadership
klikk her 
Natural Intelligens 
klikk 
tao te ching
klikk 
Inner MBA
klikk 
Biomimic
klikk 
Bioneers
klikk 
                Wisdom keeper                  Ilarion Merculieff
 klikk
Leading by nature
Giles Hutchins 
ask nature. Genial side med
naturen som læremester
klikk 
Biomimicry
Janine M. Benyus 
Jeremy Hunter,
how to change your future
power of meditation 
klikk 

 tilbake til hjemmesiden