les mer på hovedsiden dortheleth.no

Designing life

Naturen som mentor-    indre utvikling,  selvledelse og  ledelse

Jeg er en regenerativ tenkende sjel, med naturen som inspirator og mentor

naturen forteller om generøsitet, deling, vennnlighet, gjennomsiktighet, inkludering.

Derfor jobber jeg med utviklingen av Designing Life i "full offentlighet". Så jeg former, omformer, utvikler, deler.

Har du tanker, ønsker spørsmål,- ikke nøl med å ta kontakt med meg.


Designing Life handler å skape forandring, vekst

Hvis du virkelig ønsker gjøre en forskjell må forandring starte innefra.  

Det skal føre med seg nye veier i handling, nye tankesett og verdier.

Det gjelder uansett hvilken forandring vi snakker om. 

Men hvordan gjør man ? Hvordan utvikle seg bærekraftig, regenerativt, omsorgsfullt, økonomisk? Skape ekte vekst?

Det skal vi snakke om her, gi deg både redskap, metoder, holdninger. For enkeltmennesket og bedriften


Gir følgende utsagn resonans?

-våre livsverdier og tanke/handle-mønstre  må forandres fra en mekanisk ir jeg-måte å se verden på, 

  til en regenerativ, naturlig, systemisk, inkluderenede, helhetlig vi-måte.

-Nye Regenerative, biologiske metoder trengs til å forandre hvordan vi jobber med ledelse i vårt     samfunn, hele veien fra organisasjoner til oss selv. 

-Vi trenger finne tilbake til vår indre dype natur, den ekte, autentiske, da kan vi tabedre vare på oss   selv, hverandre og naturen.

-Det spirituelle (merk- ikke religiøse) trenger finne tilbake til sin plass i oss, i våre liv,  Lytter vi til   naturen, naturfolk og gamle tiders visdom, vil våre indre speil vise oss at det fortsatt er der, lever.

-Vi trenger se Naturen som familie,  tar vare på den, respekterer den, blir kjent med alt, -isteden for     som nå, se på naturen som noe skapt til vårt behag  til  forbruk og underholdning, en tivoliarena hvor det er fritt frem herje som vi lyster.

Da er du på rett plass


Kort om meg 

Jeg er et spirituelt naturmenneske og har en fartstid på mer enn 30 år i å jobbe med mennesker, både i terapi veiledning meditasjon og kurs.

Mitt arbeide handler om det dype i oss. Der hvor det ofte er vanskelig. Vi går inn i hvem du egentlig  er, hvordan du har det, hva du sliter med av hindringer i livet. Hva muligheter du har. Nye tanker og verdier får plass.

Som "oppvarmning" før dette hadde jeg en kort lynkarriere i produksjons- ledelse, etterfulgt av en karriere innen trenings ledelse. 

Du kan lese mer om meg her

 Hva satte meg igang med prosjekt Designing life 

Der er en rød tråd som går igjen i menneskemøtene jeg har hatt i jobben:

- Hvor vanskelig det er for mange  finne ut hvem de egentlig er.  Mange føler seg fremmedgjorte i verden, finner ikke ut hvor de hører til. 

- Hvor vanskelig det er å eie sitt liv. Bli trygg nok til ikke bare følge de andre, men høre på sin egen stemme. Leve det livet man ønsker. Kommunisere sine egne behov og tanker.

- Hvor vanskelig det er å ta vare på fellesskapet. Hvor lett det er å la konkurranse ta plassen for samhørighet mellom folk og glemme natur er en del av oss.


Vi har mistet kontakten med vår dypeste identitet. Vår indre naturlige visdom. 

Gjennom alle disse år har jeg sett hvordan "utviklingen" har gjort mennesker mer og mer adskilt fra naturen,  hvor stresset og ulykkelig det har gjort oss. 

Jeg har hatt folk på alle nivåer i arbeidslivet på benken, alle sliter med å strekke til, finne seg selv i denne verden. De samme menneskene er også både foreldre og barn.

Det blir for mye mas og stress. Det går ut over tilknytning til, og omsorg for både medmennesker og naturen rundt oss, det store fellesskapet. Mange har helt mistet sin guts.

MEN
Jeg ser også hvor stor forskjell det gjør når folk finner tilbake til seg selv.
Ser hvor stor forskjell det gjør når de trives på jobb. Når deg som er leder har det godt, åpner forandringens mirakel seg..

MITT VENDEPUNKT

Jeg er kreativ og resultatorientert, så jeg tenkte : jeg må gjøre noe med dette, bidra mer !

Det ble starten på den store omstilling. 

Gjøre alvor av å avslutte 1-1 her på klinikken.

Skal vi endre verden,både for oss selv og den natur vi faktisk er en del av, må folk som meg turde bidra mer "der ute i felten"

Så jeg begynte forske på egenhånd, og videreutdannet meg på Inner MBA. En lederutdannelse med fokus på indre ledelse, skapt av Sounds True i samarbeid med LinkedIn og New York University . Utrolig inspirerende! 2022 avsluttet jeg et 1-årig forløp på regenerator.academy, ledet av Laura Storm. Også denne var virkelig skjellsettende, å har resultert i vi er igang skape et handlingsrettet nettverk av Regeneratorer her i Norge. Kjempespennende og viktig!

Jin shin jyutsu, en enkel gammel japansk metode for naturlig healing og selvhjelp, jeg har jobbet med og undervist i gjennom 15 år, integreres etterhvert. 


Walk my talk 

-er en leveregel, derfor måtte jeg korrigere, utvikle meg selv, skape forandringen jeg ønsker.

 Plutselig ser jeg 40 års erfaringer samle seg i en ny vekst, i lag med moder Jord.  Kjempespennende !
Foreløpig er "Designing life"  fordelt på 4 landskaper:


 NATURLIG LEDELSE

NATURLIG SELVUTVIKLING

ORGANISK VEILEDNING

 SPIRITUALITET 

Når du åpner opp for naturen i deg vil det på magisk vis oppstå nye verdier, nye tanker og nye muligheter dukke frem.              

  - til felles beste.

Meld deg på nyhetsbrevet

Jeg sender kun når jeg har noe å fortelle

* indicates required

Av jord er du kommet....

Essensen i oss er skapt av naturens grunnlov

- Vi vil gjenoppdage naturens grunnlover som også er i deg og som dypest sett bestemmer alt. ..             Kanskje du ikke hører de, men de er der! Spiller dere på lag kan du få til alt 

-  Naturen, med billioner av års erfaring, vår viktigste læremester.  Vi er en del av naturen, et økosystem i økosystemene, som alle trives efter samme regler. 

- Vi trenger gå innover, "gjenopplive" denne grunnloven. Da vil ditt naturlige potensiale, vokse frem å blomstre. Her og nu. Et verdiskifte vil vokse frem i deg

- Fra naturens hånd er vi styrt av et indre fleksibelt årvåken selvregulerende magisk system.                      Dessverre har det blitt helt overkjørt og bedøvet av den moderne verden.

- du reparerer magien ved å ta tilbake naturens naturlige tankesett.   Når du finner naturkreftene i deg kan du lettere kjenne hvem du er, å vokse videre til felles beste. 

- Din vekst og forandring sprer seg som ringe i vannet, skaper forandring. En av de viktigste naturlovene som er virkelig å ta innover seg. Det nytter gjøre noe!


Hvorfor lytte til naturen? 

Vi snakker om visdom og erfaring som er billioner av år gammel.              

 Om en logikk som funker, i motsetning til vår.


Eksempler på naturlover nederst på denne siden.

community

Web of Life, Livets nett

Alt henger sammen, forbundet med hverandre i et samspill.    

Vi er alle økosystemer, satt sammen av utallige mindre økosystemer i samspill 

og vi er en del av større økosystemer som igjen er deler av større økosystemer.

 Til sammen er det Livets nett 

Alt i samspill, hvor bevegelse sprer seg som i et edderkopp spindel.


Foredrag:      Nye veier 


Det handler om å oppdage naturlovene igjen å ta i bruk disse geniale styringsredskap

til både selv-ledelse, og ledelse i samspill med andre.


Vi forsker i spørsmål som:

Hva er egentlig regenerativ?

Hva skjer hvis naturens lover får større viktighet i samfunnet? I våre liv tanker og handling?

Hva skjer hvis vi melder oss inn i naturen igjen, åpne for den dype forbindelse vi faktisk har ? Er det så enkelt?  

Vi kan lære mye av de som aldri stengte forbindelsen, naturfolkene. Hva er det for mekanismer som gjør man kan leve uten advokater, politi offentlige instanser, byråkrati, demokrati, tusenvis av sider med love regler og bestemmelser?

- hvordan naturens logikk skaper et miljø med overflod samhandling og ekte vekst. 

Rundt i verden er tanker som dette allerede i gang med å skape fremtidens ledelse.


Jeg vil utfordre tanker, verdier og løsnings-vaner, 

 Jeg kommer med mye nytt tankegods og inspirasjon for dere som ønsker forandre, bidra til bærekraftig utvikling. 

Vi bringer in visdom - fra urfolk, naturfolk naturspiritualisme og gamle skrifter som Tao te ching, 

- fra nye tenkere som Leen Gorissen, Laura Storm. 

- fra nye retninger som biomimic, regenerativ ledelse, systemisk ledelse, 


organisk veiledning


Flere og flere ønsker være med i forandringen til en mer bærekraftig verden. 

Men hvordan skal man implementere utvikle og forandre i en bedrift eller organisasjon?


Det er der jeg kan hjelpe. 

Vi tar utgangspunkt i de hindringer dere opplever, hvem dere er som mennesker og bedriftDeep listening er et viktig virkemiddel for meg.

Sammen med samtale rundt spørsmål som retter seg mot kjernen er vi igang

Jeg danner meg et bilde 

Der starter vi forandringsprosessen. Den er organisk fordi prosessen får lov vokse seg frem, stor sterk, i sitt eget tempo. Den krever næring. Næringen er idemyldring, forskning, nye synsvinkler, andre veier, kreative tankeprosesser,

All forandring starter innefra.

Hvilken vei den enkelte trenger gå vil bestandig være individuelt, men en ting er sikkert, alle trenger få del i den nye viten som blomstrer frem og få nye gode konkrete redskap. Alle trenger vi gi vårt indre mer positiv oppmerksomhet.

Organisk veiledning 

- er som en levende organisme, konstant tilpasset dere og omstendighetene til enhver tid.

-Hvordan kan man finne redskap som skaper  utvikling i deg som leder så du får det bedre, får mer plass til mennesket, ditt liv, samtidig som du følger med i fronten av utviklingen mot et bærekraftig regenerativt samfunn?

- Hvordan skape et felles rom så denne utvikling får mulighet vokse og trives?

- Her fins ikke et standardsvar, kun en individuel organisk vei. 

Jeg veileder dere, så langt det trengs. Skaper en vei som er foranderlig og konkret . 

Jeg er inspiratoren som presenterer nye naturlige redskap og speil så vi sammen skaper DEN unike utviklingen.

Vi bruker både naturen, web og arbeidsplassen. Vi jobber i grupper, samtaler, mentoring, - hva som føles best. Vi bestemmer oss underveis, hva føles best, mest effektivt.

Naturen og naturens logikk er en viktig kilde til viten forståelse og handling.

Eneste betingelse: Det må fins en vilje til forandring innsats og selvansvar.

Det er mye spennende vokser frem i verden, nye tanker, redskap og rammeverk. Et eksempel er prosjektet  IDG,  Inner development goal, med utspring i FN mål for Bærekraft. Det kan vi også gripe tak i.

Har du lyst vite mer hva veiledning kan innebære, se: 

Workshop er en levende organisme.

Jeg skaper den unik, ut fra behov og tematikk 

dere ønsker sette fokus på. 

Naturlig selvutvikling

workshop/webinar


Fokus på deg, ditt indre naturlige gjemte landskap, der hvor noe av det viktigste navigasjonsutstyr vi har, våre instinkter, ligger ganske gjengrodd, overvokst av utenfra kommende spilleregler du følger.

Det landskapet hvor du er deg som en del av noe større, et VI som består av deg, de rundt deg, resten av verden og naturen. "Purposedriven, not profit driven"

Regenerativ fokus på deg og dit liv. Den nye selvutviklingen.


Naturlig ledelse

webinar /workshop / veiledning


Handler om all type ledelse, bedrifter, institusjoner, foreninger, familie, deg

-- Du vil få en AHA opplevelsene når du skjønner hvor enkelt og nærliggende og forløsende det faktisk er, å tenke på samme måte som naturen.

Målet er å skape nytenkende økologiske gode ledere som er klar for å ta en utfordring å tenke nytt, natur-solidarisk, regenerativt. Mennesker som er trygge nok til å starte med seg selv, all forandring starter innefra. 

Det er ganske krevende å være leder, menneske, foreldre, partner, venn og visjonær i en og samme kropp! Samtidig skal man følge med en foranderlig verden. 

Hvordan bevare roen, oversikten, seg selv? Bærekraft handler også om å bevare mennesker, bevare deg, pleie din indre bærekraft.

Naturens grunnlover er de glemte resurser i oss. Vi hører de ikke, men vi kan kjenne de. Dypest sett er det de som bestemmer våre handlinger og følelser.

- få kontakt med naturens grunnlover i deg,                                                                                                    - du  vil forstå både deg selv og andre bedre,                                                                                              - kunne se relasjoner med andre øyne,                                                                                                              - bli en bedre lytter,                                                                                                                                            - bli mer kreativ -trygg ,                                                                                                                                      - se nye muligheter. 

Vi jobber med ting som Deep Listening. Nærvær. Focus. Meditasjon  og mindfulness

Du introduseres for regenerativ ledelse, biomimic, økologisk og systemisk tenkning. 

- Vi bruker naturen som speil og veileder. hvordan forstå naturens lærdom og visdom?

- jobbe bevist med det kollektive kommunikasjonsfelt. The web of life.

- Vi snakker om moderne forskning og historiske sammenheng

En god bærekraftig spiral er i gang.....


- vi har en uformell tone med god plass til både snakk, deling og praktiske øvelser. På samlinger er vi både inne og i naturen, tenner bål om mulig, 

Vi kan dykke dypere inn i  selvutviklings delen, som beskrevet i Naturlig selvutvikling

Designing life handler ikke om å gå tilbake til steinalderen,                men om å dykke inn i naturens uendelige visdom å lytte, lære.

Levende kursholder

 konkret jordnær inspirerende og begeistret   

fra jin shin jyutsu workshop i Horten

Meditasjon og mindfulness

Det spirituelle liv er en viktig del av deg. Dessverre blir det ofte forsømt og nedprioritert i en travel hverdag.                                                                                                                                                      Heldigvis oppdager flere og flere bedrifter hvordan ting som mindfulness, meditasjon,  ute-pauser hvile/stillerom eller yoga på arbeidsplassen gir åpenbare raske resultater hos hver enkelt.

Lavere stressnivå, bedre oversikt og konsentrasjon. Mindre irritasjon, bedre lytter.  Arbeidsmiljøet blir betydelig bedre, alle presterer bedre, den gode spiralen er i gang

Meditasjon og mindfulness er viktigere enn noen gang.
Vi trenger finne nærvær, ro.
Finne den plass i oss selv hvor tanke-stormen kan legge seg.

Min egen praksis 

For meg har meditasjon vært livreddende. Gjennom snart 30 år har jeg meditert daglig. Det er min indre hygiene. Jeg blir klar, nærværende, trygg, groundet.  Jeg bruker også meditasjon når livet koker, å jeg trenger finne svar. 

Jeg har guidet meditasjonsdager, arrangert helgekurs, å reist rundt hvor jeg har vært invitert. Det er utrolig flott å se hvor kraftfullt deltakere opplever meditasjon. Finner sin ro og klarhet. Mange har virkelig fått et nytt livsberikende redskap.

Meditasjon kan være så mangt:

-Sitte i ro og stillhet på min meditasjonspute, inne eller ute.         

- Fyre opp et bål, være der i stillhet eller  tromme.         

 -Gå sakte i skogen sanse alt rundt meg.

- Sitte i skogen i stillhet    

 -møte mine åndelige hjelpere for veiledning eller healing   

 -sitte  ute/ i skogen i dyp nærvær.     

- gjøre jin shin jyutsu flows meditativt.   


Mindfulness er nærvær. Det er en oppmerksomhets reise i deg, din fysiske kropp, energi, sjel, følelser  stemning - her og nå. Det beste anti-stress middel.                                   

Du kan gjøre en øvelse på 3 minutter, å føle deg revitalisert, roligere. Balansert.

Moderne ledelse har oppdaget at "Mindfulness and compassion" ,nærvær og medmenneskelighet. Mange bedrifter og ledere opplever hvordan det å fokusere på disse menneskelige verdier er langt mer suksessfullt enn prestasjonspress og profittjag.  Spesielt siden 2020 har mange prioritert å gi tid til dette

Det gir håp ! Jeg håper det blir like naturlig å prioritere sin mindfulness som sin matpause.


Det forskes mye på meditasjon og mindfulness, hvordan hjernen oppfører seg, hvilke fordeler kropp sinn og sjel oppnår. Du finner mye av dette tilgjengelig på nett.


 Spirituelle grupper & Workshops

Jeg har i mange år hatt mentorgrupper. De er populære gode spirituelle og livsutviklende. (les tidligere tema her :klikk )

Enten som enkeltstående åpen for alle . Eller en liten gruppe som møtes med jevne mellomrom. Hvert treff med nytt tema vi dykker ned i. En kveld eller heldag med: Mindfulness, deling, foredrag/snakk, meditasjon.

Vi skaper en plass med likeverdighet, hvor vi støtter og bygger hverandre.

naturspirituell meditasjon og workshops

Jeg har startet opp igjen med natur-spirituelle workshops og kurs. med meditasjon, trommereise, snakk rundt bålet.

Hver gang fokuserer vi på et spesielt område

Først ut er en workshop: Bygge og kode sin egen talisman. 

En måte å skape indre ro, trygghet, holde tanker og beslutninger klare.

les mer

Ta gjerne

 ta gjerne kontakt for en prat

d@dortheleth.no  eller  +47 97515019Mer om naturens grunnlover

De fleste av grunnlovene kjenner vi egentlig mest som floskler,  men de er faktisk sannheter som gjelder, og som vi bør ta inn over oss, - selv om de er mer usynlige

På samme måte som vi forholder os til tyngdekraften og hvordan ild fungerer !

Naturen har utviklet og spesialisert systemer i billioner av år. 

Derfor er naturen vår suverent beste mest erfarne læremester på alle områder. På tide vi lytter og lærer. Vi bør behandle naturen med samme respekt og likeverd som var det din familie eller beste venn.

Naturens grunnlov beskriver  grunnleggende psykologiske mekanismer, samt fysiske og energetiske regler som gjelder for alt liv. 

som grener fra en trestamme har hver enkelt levende skapning egne regler i tillegg til en forankring i stammen


Naturens lov er ikke vedtatt eller forhandlet frem.        

Den er en iboende sannhet. Den forteller hvordan livet opprettholder seg på jorden.  

På tide ta den på alvor?

tenk over hva det egentlig betyr. 

Hva skjer hvis vi faktisk åpner sinnet å handler efter disse naturens lover  ?

Isteden for som nå, hvor ganske mye tanker og handlinger er strategier skapt av frykt 

 " sådan er nu reglene"   "det er meg før deg"    " det gjelder å mele sin egen kake"  " har ikke tid å jobbe med meg selv"   " jeg ansetter helst en som meg, det er tryggest"  "Spiller ingen rolle hva jeg gjør"   "alt for en god aksjekurs"

ser du mulighetene for en ny vekst ligger der, rett foran deg, ?

Naturens lover er utrolig effektive redskap for forandring på alle tenkelige plan. 

 i deg, i bedriften, i organisasjon, i nærmiljø, i familien, i økonomien, i produktivitet.....

Fordi de lever i oss alle, og det er nu engang folk som er bærebjelken i vår menneskeverden.


eksempler på naturens lover

Inspirasjon

regenerative leadership
klikk her 
Natural Intelligens 
klikk 
tao te ching
klikk 
Inner MBA
klikk 
Biomimic
klikk 
Bioneers
klikk 
                Wisdom keeper                  Ilarion Merculieff
 klikk
Leading by nature
Giles Hutchins 
ask nature. Genial side med
naturen som læremester
klikk 
Biomimicry
Janine M. Benyus 
Jeremy Hunter,
how to change your future
power of meditation 
klikk 

 tilbake til hjemmesiden